Ćwiczenia praktyczne i kształcenie zmysłów (uczenie pojęć) w ujęciu Marii Montessori – szkolenie on-line

Odbiorcy szkolenia: nauczyciele, nauczyciele wspomagający, pedagodzy, logopedzi, rodzice zainteresowani metodą Montessori.

Maria Montessori była uważną obserwatorką i towarzyszką rozwoju dziecka. Dzięki swojej wnikliwości i dokładności opracowała szereg pomocy rozwojowych, które można wykorzystać zarówno w edukacji jak i terapii. Jest to bardzo przemyślany, bogaty program wspierający wszechstronny rozwój dziecka – kształcenie zmysłów, ćwiczenia praktyczne, sferę językową, matematyczną i kulturalno-przyrodniczą dzieci na różnych etapach rozwoju. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną pomoce rozwojowe z zakresu ćwiczeń praktycznych oraz kształcenia zmysłów. Uczestnik dowie się w jaki sposób wykorzystać je w celu stymulowania rozwoju poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Rozwiązania te są niezwykle przydatne również w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z różnorakimi niepełnosprawnościami 8i wadami zmysłów. Rozwiązania edukacyjno-5terapeutyczne można wykorzystać na zajęciach terapii pedagogicznej, zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i wyrównawczo-kompensacyjnych. Walorem tych zajęć jest stymulacja wielozmysłowa, nauczanie przez działanie i nauczanie pojęć będących podstawą dalszego rozwoju i zdobywania umiejętności szkolnych.

💰Cena 209 zł 
Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Etapy i cele ćwiczeń praktycznych.
 2. Rola przygotowanego otoczenia.
 3. Rodzaje ćwiczeń praktycznych – ćwiczenia praktyczne jako terapia ręki.
 4. Kształcenie zmysłów – fazy pracy z materiałem.
 5. Kontrasty, tożsamość i stopniowanie.
 6. Pomoce rozwojowe do kształcenia zmysłów – omówienie wraz z przykładami.
 7. Lekcje ciszy jako element kształcenia zmysłów.

Korzyści:

 • Zapoznanie się z dwoma podstawowymi działami pedagogiki Montessoriańskiej.
 • Praktyczna nauka wykorzystania pomocy rozwojowych w celu stymulowania rozwoju i terapii dzieci.
 • Inspiracje do tworzenia własnych pomocy edukacyjno-terapeutycznych w duchu pedagogiki Marii Montessori.

Materiały szkoleniowe: Prezentacja PDF z najważniejszymi informacjami prezentowanymi podczas szkolenia.

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 27 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 26 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 30 października 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 28 listopada 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 16 grudnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  Prowadząca: Anna Wójcik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej od 11 lat, ukończyła Uniwersytet Łódzki na wydziale Nauk o Wychowaniu. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną na kierunku Logopedia, neurologopedię na Krakowskiej Akademii oraz oligofrenopedagogikę z terapią autyzmu w Społecznej Akademii Nauk. Dodatkowo, jest nauczycielem metody M. Montessori po kursie w Polskim Stowarzyszeniu Montessori. Przez 8 lat prowadziła warsztaty i ćwiczenia ze studentami Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.  Jest autorką bloga raaanyjulek.blogspot.com