Spektrum echolalii – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 11 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 8 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 219 zł

  Odbiorcy:Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, pedagogów szkolnych, nauczycieli przedmiotowych oraz studentów kierunków pedagogicznych, pedagogów, logopedów, neurologopedów, rodziców dzieci z ASD.

  Opis: Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty i przebiegu procesu echolalii, jako elementu komunikacji w spektrum autyzmu.

  Program szkolenia:

  1. .Co to jest spektrum echolalii?
  2. Skąd echo w spektrum autyzmu?
  3.  Kompetencje językowe i komunikacyjne w spektrum autyzmu – słowa klucze.
  4. Frekwencja echolalii a płeć.
  5. Rodzaje i podtypy echolalii.
  6. Podłoże występowania echolalii w spektrum autyzmu.
  7. Użyteczność czy bezużyteczność echolalii w rozwoju mowy i komunikacji dziecka w spektrum autyzmu – wszystkie za i przeciw.
  8. Analiza zachowań echolalicznych.
  9. Cele echolalii w spektrum autyzmu.
  10. Rozwojowe podejście do echolalii – strategie i istota wsparcia.
  11. Znaczenie komunikacji funkcjonalnej wobec zachowań niepożądanych.

  Korzyści:Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą echolalii oraz ich znaczeniem w obszarze komunikacji w spektrum autyzmu. Pozna różne podtypy oraz ich wymiar funkcjonalny i niefunkcjonalny. Zaznajomi się z różnymi strategiami, które niosą wymierne korzyści komunikacyjne dla dziecka z ASD.

  Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń - fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.