Kompetentny nauczyciel wobec trudności wychowawczych we współczesnej szkole – szkolenie on-line

 Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców. Celem szkolenia jest wyjaśnienie przyczyn, istoty, charakterystyki czynników powodujących niewłaściwe zachowanie uczniów i utrudniających pracę wychowawczą rodzicom i nauczycielom. Trudności czy problemów wychowawczych nie da się uniknąć w procesie edukacji i wychowania młodego człowieka. W szkole napotykamy wiele sytuacji, które dezorganizują proces dydaktyczno – wychowawczy. Warto, aby podejmować działania naprawcze, które mogą pomóc w znacznym stopniu uczniom i nauczycielom.

Uczestnik szkolenia oprócz zrozumienia podłoża wyzwań wychowawczych, czynników zewnętrznych i wewnętrznych, będzie potrafił je identyfikować. Zaprezentowane będą różne rodzaje wyzwań wychowawczych i strategie wobec nich.

💰Cena 219 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

1. Definicja, przyczyny trudności wychowawczych.
2. Style wychowania i ich wpływ na trudności wychowawcze.
3. Nauczyciel jako źródło wyzwalające trudności wychowawcze.
4. Rodzaje i charakterystyka trudności wychowawczych.
5. Konflikt w szkole – istota, charakterystyka, zadania dla nauczyciela.
6. Psychofizyczna perspektywa nauczyciela wobec trudności
wychowawczych.
7. Autorytet nauczyciela jako sposób radzenia sobie z emocjami i
odraczania reakcji.
8. Potęga emocji i ich wpływ na zachowanie uczniów i nauczycieli.
9. Stres w życiu nauczyciela i jego konsekwencje.
10. Budowanie pozytywnej atmosfery społecznej w klasie.
11. Strategie wobec trudności wychowawczych.
12. Czas na pytania.

Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

  • 10 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
  • Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

    Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

    📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

    Prowadząca: Magdalena Kosiń - fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.