Muzykoterapia w pracy z dziećmi

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 24 lutego 2024 r. (09:00 - 15:00)
 • Warszawa 6 kwietnia 2024 r. (09:00 - 15:00)
 • 💰Cena  500 zł  

  Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone dla pedagogów, oligofrenopedagogów, nauczycieli, logopedów, terapeutów, arteterapeutów, terapeutów zajęciowych.

  Opis: Muzykoterapia jest kreatywną formą arteterapii, która łączy w sobie różnorodne aktywności muzyczne. Poszerzenie wiedzy o tej dziedzinie pozwoli na wprowadzenie jej elementów do zajęć indywidualnych i grupowych. Wiele technik i metod muzykoterapii można zastosować w pracy z dziećmi. Szkolenie ma formę warsztatową – aktywną z czynnym udziałem uczestników.

  Celem szkolenia jest, poszerzenie świadomości muzycznej na każdej płaszczyźnie – pracy z ciałem, głosem, rytmem, pulsem, instrumentami muzycznymi. Rozwijanie swojej wewnętrznej muzykalności; poszerzanie wiedzy o muzykoterapii i możliwościach wykorzystania jej w pracy z dziećmi.

  Program szkolenia:

  1. Historia i geneza muzykoterapii.
  2. Wybrane techniki i metody muzykoterapii.
  3. Instrumenty w muzykoterapii.
  4. Praca muzyką z osobami z niepełnosprawnością i trudnościami.
  5. Wprowadzanie elementów muzykoterapii w pracy z dziećmi.
  6. Piosenki tradycyjne i ludowe w muzykoterapii.
  7. Tworzenie zespołów muzycznych.
  8. Techniki relaksacyjne, bajki i opowieści muzykoterapeutyczne.

  Materiały: przykłady zabaw muzycznych grupowych i indywidualnych, przykłady aranżacji znanych melodii i piosenek; autorskie piosenki, rytmiczanki, bajki i wizualizacje relaksacyjne.

  Korzyści: Poznanie nowych metod pracy z dziećmi z wykorzystaniem elementów muzykoterapii. Świadome używanie elementów muzyki jako terapii.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Natalia Awksietijuk – muzukoterapeutka, muzyk, rytmiczka, pedagog, nauczyciel fortepianu. Ukończyłam pedagogikę instrumentalną, instrumentalistykę i muzykoterapię. Pracuję jako muzykoterapeuta, zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Prowadzę sesje indywidualne i grupowe. W swojej pracy skupiam się głównie na muzykoterapii aktywnej, wykorzystując w niej elementy rytmiki, metody Kodalyego, metody Gordona, body percussion.