Integracja klasy i reagowanie na wykluczenie – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 2 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 199 zł 
   
  Odbiorcy: Nauczyciele, wychowawcy, specjalisci pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.
   
  Opis: Celem tego szkolenia jest zapewnienie nauczycielom narzędzi i strategii niezbędnych do integracji klasy oraz skutecznego reagowania na przypadki wykluczenia i napięć między uczniami. Program skupia się na budowaniu pozytywnej atmosfery klasowej, promowaniu empatii i współpracy oraz rozwijaniu umiejętności rozwiązywania konfliktów.
   

  Program szkolenia:

        1. Sesja wprowadzająca (2 godziny)

  • Przedstawienie celów programu szkoleniowego i omówienie korzyści wynikających z integracji klasy oraz skutecznego reagowania na wykluczenie.
  • Dyskusja na temat znaczenia pozytywnej atmosfery klasowej i wpływu, jaki ma ona na naukę i dobre samopoczucie uczniów.
  1. Rozumienie wykluczenia i napięć w klasie
  • Omówienie różnych form wykluczenia i ich konsekwencji dla uczniów.
  • Nauka rozpoznawania sygnałów wykluczenia i napięć w klasie.
  • Analiza przypadków i dyskusja na temat przyczyn i skutków wykluczenia.
  1. Budowanie pozytywnej atmosfery klasowej
  • Nauka strategii budowania współpracy, zaufania i szacunku w klasie.
  • Omówienie technik integracji uczniów i promowania pozytywnych relacji.
  • Ćwiczenia i gry grupowe, które wzmacniają więzi między uczniami.
  1. Promowanie empatii i tolerancji
  • Omówienie znaczenia empatii i tolerancji w klasie.
  • Nauka umiejętności empatycznego słuchania i rozumienia punktu widzenia innych.
  • Scenariusze i ćwiczenia dotyczące rozwijania empatii i tolerancji wśród uczniów.
  1. Rozwiązywanie konfliktów
  • Nauka strategii rozwiązywania konfliktów w klasie.
  • Omówienie technik mediacji, kompromisu i negocjacji.
  • Symulacje sytuacji konfliktowych i praktyczne ćwiczenia rozwiązywania konfliktów.
  1. Reagowanie na wykluczenie i wsparcie uczniów
  • Omówienie skutecznych strategii reagowania na przypadki wykluczenia.
  • Nauka budowania zaufania i otwartego dialogu z uczniami.
  • Praktyczne ćwiczenia dotyczące udzielania wsparcia uczniom, którzy doświadczają wykluczenia.
  1. Zapewnienie wsparcia społeczności szkolnej
  • Omówienie roli i znaczenia wsparcia społeczności szkolnej w integracji klasy.
  • Identyfikacja zasobów i narzędzi dostępnych w szkole do wsparcia uczniów i nauczycieli.
  • Tworzenie planu działania i współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami.

  Korzyści:

  • Zwiększona integracja i pozytywna atmosfera w klasie.
  • Lepsze zrozumienie i reagowanie na wykluczenie i napięcia między uczniami.
  • Umiejętność budowania pozytywnych relacji i współpracy w klasie.
  • Wzrost empatii i tolerancji wśród uczniów.
  • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów i budowanie umiejętności komunikacji.
  • Reagowanie na przypadki wykluczenia i zapewnienie wsparcia potrzebującym uczniom.
  • Wzmocnienie wsparcia społeczności szkolnej i współpracy z innymi nauczycielami.

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Wnęk – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.