Integracja klasy i reagowanie na wykluczenie – szkolenie on-line

Szkolenie dla nauczycieli, wychowawców, specjalistów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Celem tego szkolenia jest zapewnienie nauczycielom narzędzi i strategii niezbędnych do integracji klasy oraz skutecznego reagowania na przypadki wykluczenia i napięć między uczniami. Program skupia się na budowaniu pozytywnej atmosfery klasowej, promowaniu empatii i współpracy oraz rozwijaniu umiejętności rozwiązywania konfliktów.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

<strong
Program szkolenia:

      1. Sesja wprowadzająca (2 godziny)

 • Przedstawienie celów programu szkoleniowego i omówienie korzyści wynikających z integracji klasy oraz skutecznego reagowania na wykluczenie.
 • Dyskusja na temat znaczenia pozytywnej atmosfery klasowej i wpływu, jaki ma ona na naukę i dobre samopoczucie uczniów.
 1. Rozumienie wykluczenia i napięć w klasie
 • Omówienie różnych form wykluczenia i ich konsekwencji dla uczniów.
 • Nauka rozpoznawania sygnałów wykluczenia i napięć w klasie.
 • Analiza przypadków i dyskusja na temat przyczyn i skutków wykluczenia.
 1. Budowanie pozytywnej atmosfery klasowej
 • Nauka strategii budowania współpracy, zaufania i szacunku w klasie.
 • Omówienie technik integracji uczniów i promowania pozytywnych relacji.
 • Ćwiczenia i gry grupowe, które wzmacniają więzi między uczniami.
 1. Promowanie empatii i tolerancji
 • Omówienie znaczenia empatii i tolerancji w klasie.
 • Nauka umiejętności empatycznego słuchania i rozumienia punktu widzenia innych.
 • Scenariusze i ćwiczenia dotyczące rozwijania empatii i tolerancji wśród uczniów.
 1. Rozwiązywanie konfliktów
 • Nauka strategii rozwiązywania konfliktów w klasie.
 • Omówienie technik mediacji, kompromisu i negocjacji.
 • Symulacje sytuacji konfliktowych i praktyczne ćwiczenia rozwiązywania konfliktów.
 1. Reagowanie na wykluczenie i wsparcie uczniów
 • Omówienie skutecznych strategii reagowania na przypadki wykluczenia.
 • Nauka budowania zaufania i otwartego dialogu z uczniami.
 • Praktyczne ćwiczenia dotyczące udzielania wsparcia uczniom, którzy doświadczają wykluczenia.
 1. Zapewnienie wsparcia społeczności szkolnej
 • Omówienie roli i znaczenia wsparcia społeczności szkolnej w integracji klasy.
 • Identyfikacja zasobów i narzędzi dostępnych w szkole do wsparcia uczniów i nauczycieli.
 • Tworzenie planu działania i współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami.

Korzyści:

 • Zwiększona integracja i pozytywna atmosfera w klasie.
 • Lepsze zrozumienie i reagowanie na wykluczenie i napięcia między uczniami.
 • Umiejętność budowania pozytywnych relacji i współpracy w klasie.
 • Wzrost empatii i tolerancji wśród uczniów.
 • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów i budowanie umiejętności komunikacji.
 • Reagowanie na przypadki wykluczenia i zapewnienie wsparcia potrzebującym uczniom.
 • Wzmocnienie wsparcia społeczności szkolnej i współpracy z innymi nauczycielami.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 28 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 30 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Varol (Wnęk) – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.