Zrozumieć ICD-11 jako nowe ujęcie autyzmu i nowe wytyczne diagnostyczne dziecko ze spektrum autyzmu – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 11 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 13 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 11 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest dla terapeutów, nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, terapeutów wczesnego wspomagania, logopedów, neurologopedów, studentów kierunków pedagogicznych dziecka z ASD.

  Opis: Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty nowej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń, ICD-11 oraz usystematyzowanie i wyjaśnienie nowych wytycznych związanych z diagnozą autyzmu.

  Program szkolenia:

  1. Krótkie podsumowanie ICD-10 w kontekście autyzmu.
  2. ICD-11 jako nowa Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – nowe kategorie i podkategorie autyzmu.
  3. Zmiany w aspekcie kryteriów diagnostycznych z triady zachowań autystycznych na diadę.
  4. Wyznaczenie granic normatywnych.
  5. Co nowego niesie ze sobą ICD-11 – informacje ogólne.
  6. Autyzm w nowej odsłonie, wskazanej w ICD-11.
  7. Interpretacja nowych podkategorii diagnostycznych autyzmu.
  8. Prezentacje rozwojowe zaburzeń ze spektrum autyzmu w różnym okresie życia od niemowlęctwa po dorosłość.
  9. Diagnoza różnicowa.
  10. Czas na pytania.

  Korzyści: Uczestnik szkolenia zapozna się z nowymi wytycznymi zalecanymi przez WHO w kontekście diagnozy autyzmu.

  Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.