Taniec, podstawowa forma aktywności dzieci

Szkolenie dla nauczycieli, logopedów, terapeutów oraz neurologopedów. Celem szkolenia jest symulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju. Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką. Zabawy ze śpiewem i tańce rozwijają w dziecku poczucie wspólnoty, zwiększają dyscyplinę i poczucie odpowiedzialności oraz umożliwiają tworzenie podstawowych więzi społecznych.

💰Cena 450 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

  1. Taniec, a aktywność ruchowa dzieci.
  2. Łączenie ruchu z muzyką.
  3.  Poznanie układów tanecznych do wybranych piosenek.

Materiały szkoleniowe: Pliki pdf z opisem tańców.

Terminy zaplanowanych szkoleń:
  • Warszawa 24 sierpnia 2024 r. (09:00 - 12:00)
  • 📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

    Prowadząca: mgr Paulina Boroń – logopeda, logorytmik, rytmik, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, nauczyciel edukacji przedszkolnej. Ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania placówkami oświatowymi, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,  jestem w trakcie studiów podyplomowych z arteterapii oraz neurologopedii. Prowadzę swój gabinet logopedyczno – logorytmiczny Logo – Rytm PauLina Paulina Boroń oraz liczne szkolenia dla nauczycieli z zakresu rytmiki, tańca, logorytmiki, logopedii.