Szkolenia dla Rad Pedagogicznych

🎓 Wybierz interesujące Cię szkolenie:

Szkolenia on-line

Szkolenia stacjonarne

📋 Informacje ogólne:

  • Terminy i miejsca szkoleń dostosowujemy do wymagań naszych Klientów.
  • Tematy szkoleń oraz zakres treści, form i czas trwania są każdorazowo modyfikowane zgodnie z potrzebami.
  • Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydawane są zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).
  • Istnieje także możliwość zorganizowania szkolenia na temat zgodny z indywidualnymi potrzebami Państwa placówki, inny niż te proponowane na stronie internetowej.

Szkolenia są kluczowym elementem rozwoju zawodowego, szczególnie w zawodach wymagających bezpośredniego kontaktu z ludźmi. W przypadku pedagogów, którzy kształtują młode umysły, szkolenia mają jeszcze większe znaczenie. Szkolenia dla rad pedagogicznych pozwalają zgłębić konkretne zagadnienia, które są niezbędne do efektywnego nauczania i wychowywania uczniów.

 

🎯 Przykładowe tematy szkoleń dla Rad Pedagogicznych

Przykładowe tematy szkoleń dla Rad Pedagogicznych
Cyberprzemoc – przemoc bez siniaków, czyli jak rozpoznać i przeciwdziałać Szkolenie to wyjaśnia teoretyczne założenia cyberprzemocy, omawia techniki interwencji oraz profilaktykę. Praktyczna część obejmuje zastosowanie metody dramy.
Diagnoza funkcjonalna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kurs obejmuje aspekty diagnozy funkcjonalnej, rolę wielospecjalistycznego zespołu oraz narzędzia diagnostyczne. Uczestnicy poznają metody pracy i dostosowania dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi​.
Kompetentny nauczyciel wobec zaburzeń sensorycznych uczniów Szkolenie koncentruje się na rozpoznawaniu i zarządzaniu zaburzeniami sensorycznymi u dzieci w przedszkolu i szkole. Uczestnicy zdobędą strategie wspomagające ucznia w różnych sytuacjach szkolnych.
Innowacje pedagogiczne w edukacji. Wykorzystanie TIK na zajęciach Wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnych (TIK) na zajęciach umożliwia twórcze i interaktywne podejście do nauczania, wspierając rozwój nowoczesnych umiejętności oraz efektywną komunikację edukacyjną.
Emisja głosu dla nauczycieli Kurs skupia się na technikach poprawnej emisji głosu, co jest kluczowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia przez długie godziny​.
Arteterapia Szkolenie z zakresu arteterapii pomaga nauczycielom wykorzystać sztukę jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne w pracy z dziećmi​.
Edukacja outdoorowa – jak wykorzystać przestrzeń poza budynkiem szkoły i przedszkola do realizacji podstawy programowej Program szkolenia pokazuje, jak efektywnie wykorzystać przestrzeń poza budynkiem szkoły do realizacji programów edukacyjnych, co sprzyja kreatywności i aktywności fizycznej dzieci​.
Agresja i inne trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z istotą zachowań trudnych oraz pokazanie strategii wspomagających pracę nad takimi deficytami.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie placówki, wyjaśnienie czym jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna oraz w jaki sposób należy planować pomoc i do kogo jest ona skierowana.

🔍 Szkolenie rady pedagogicznej od A do Z

Nasze szkolenia dla rad pedagogicznych wyróżniają się profesjonalizmem, przystępną ceną i wysoką jakością. Elastyczność terminów pozwala na dostosowanie szkoleń do potrzeb każdej placówki. Gwarantujemy zadowolenie uczestników dzięki kompleksowej i aktualnej wiedzy.

🌟 Kompleksowe szkolenia dla rad pedagogicznych

Nasz zespół stale aktualizuje wiedzę, aby dostarczać najbardziej aktualne informacje. Szkolenia są kompleksowe i dostosowane do indywidualnych potrzeb placówek. Uczestnicy chwalą uniwersalność i praktyczność zdobytej wiedzy, co potwierdza ich skuteczność.

👩‍🏫 Dlaczego w Cognitus?

  • Organizujemy KAŻDE szkolenie w wybranym przez Państwa terminie.
  • Oferta zawiera różnorodne tematy, aktualizowane zgodnie z najnowszymi zmianami w prawie oświatowym.
  • Programy szkoleniowe są dostosowane do indywidualnych potrzeb placówek.

Dołącz do grona zadowolonych klientów i zamów Szkolenie Rady Pedagogicznej w Cognitusie już dziś! 🌟

📞 Kontakt: