Autyzm w praktyce logopedycznej – diagnoza i terapia osób z ASD – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 3 marca 2022 r. (18:00 - 21:00)
 • 14 kwietnia 2022 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 169 zł

  Program szkolenia:

  1.  Charakterystyka pacjenta i zasady pracy z uczniem z ASD.
  2.  Narzędzia diagnostyczne niezbędne w pracy logopedycznej.
  3.  Planowanie terapii logopedycznej, przegląd pomocy terapeutycznych.
  4. Programowanie języka – budowanie systemu językowego uczniów z ASD.

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/