Autyzm w praktyce logopedycznej – diagnoza i terapia osób z ASD – szkolenie on-line

Odbiorcy szkolenia - logopedzi, pedagodzy specjalni, nauczyciele, oraz osoby pracujące z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju.  Szkolenie przybliża problemy z rozwojem komunikacji osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Przedstawia trudności z opanowywaniem systemu językowego, nawiązywaniem kontaktów społecznych i ich utrzymywaniem. Omawia główne kierunki pracy terapeutycznej nastawionej na budowanie bazowych umiejętności komunikacyjnych, tworzenie wspólnego pola uwagi oraz rozumienia znaczenia gestu wskazywania palcem. Omawia deficyty społecznej komunikacji werbalnej. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną pomoce i pomysły stymulujące sferę ruchową, dotykową, słuchową, wzrokową oraz ćwiczenia wykorzystujące zmysł węchu i smaku. Zaprezentowane zostaną skuteczne sposoby na zaciekawienie i zainteresowanie oraz wzbudzenie intencji komunikacyjnej dzieci z ASD.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

1. Charakterystyka pacjenta z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
2. Całościowe zaburzenia rozwoju w ICD-11 i DSM V
3. Mowa dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
4. Terapia logopedyczna dziecka z ASD – deficyty społecznej komunikacji niewerbalnej.
5. Planowanie terapii logopedycznej, przegląd pomocy terapeutycznych.
kontakt wzrokowy, wspólne pole uwagi, gest wskazywania palcem, zabawa, stymulacja
polisensoryczna, rola organizacji dnia,
6. Programowanie języka – budowanie systemu językowego uczniów z ASD.

Korzyści: Uczestnik zapozna się z pomocami stymulującymi sferę ruchową, dotykową, słuchową, wzrokową oraz ćwiczeniami wykorzystującymi zmysł węchu i smaku. Podczas szkolenia przedstawiona zostanie przekładowa organizacja przestrzeni i pomysły na organizację dnia i przebiegu zajęć terapeutycznych. Materiały do druku wzbogacą warsztat pracy i urozmaicą spotkania z uczniami.

Materiały szkoleniowe:

 • Prezentacja PDF z najważniejszymi informacjami prezentowanymi podczas szkolenia,
 • Paczki aktywizujące – zbiory materiałów przydatnych w prowadzeniu zajęć językowych, logiczno- matematycznych,
 • Budowanie zdań – ja mam....,
 • Karty – odczucia i emocje,
 • Savoire vivre – karty przy stole i mata do nakrywania do stołu,
 • Domino – uczucia i emocje,
 • Gra planszowa - emocje,
 • Symbole do planu dnia,
 • Karty – czyje to oczy dopasuj i porozmawiaj.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 28 maja 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 3 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 11 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 27 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 8 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 18 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 29 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/