Zespół

Katarzyna Świątkowska

Właścicielka Centrum Szkoleń Cognitus. Trener, akredytowany coach ICF na poziomie ACC, psychoonkolog, terapeuta TSR i RTZ. Pedagog i doradca zawodowy. Od 20 lat prowadzi praktykę trenerską. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego i doskonalenia kompetencji miękkich. Od wielu lat aktywnie wspiera osoby w trudnościach zawodowych i życiowych. Cechuje ją duża wiara w ludzi, w ich siłę i możliwości. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne metody z obszaru coachingu, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i doradztwa zawodowego. Z zaangażowaniem i ciekawością podejmuje nowe wyzwania. Współpracuje z biznesem i organizacjami pozarządowymi, szkoli nauczycieli i studentów. W ramach Akademii Trenera i Coacha prowadzi szkolenia doskonalące kompetencje trenerskie i coachingowe.

Nina Gralczyk

Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "Cognitus". Nauczycielka z powołania, z wykształcenia i z wyboru. Polonistka z dwudziestokilkuletnim stażem, ale także doświadczeniem pracy w charakterze redaktora i korektora różnorodnych wydawnictw. Ukończyła studia podyplomowe z edytorstwa współczesnego oraz zarządzania oświatą. Wychowawczyni wielu roczników młodzieży w szkole średniej, z zaangażowaniem łączy dydaktykę i wspieranie swoich uczniów na trudnej drodze do dorosłości. Trenerka w wybranych obszarach edukacji: neurodydaktyki, kompetencji kluczowych, wykorzystania TIK, przywództwa edukacyjnego. Prowadzi także szkolenia z kultury języka. Absolwentka szkoły trenerskiej STOP. Prezeska Fundacji Wspierania Aktywności i Rozwoju Lokalnego ANKRA. Zaangażowana na rzecz rozwoju edukacji kulturowej. Jej celem jest łączenie różnorodnych środowisk na rzecz wspólnego zaangażowania w edukację dzieci i młodzieży.

Magdalena Wójcik

Wicedyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli" Cognitus". Nauczycielka fizyki z ponad dwudziestoletnim stażem, wychowawczyni wielu roczników młodzieży w szkole średniej. Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Szkolny Doradca Zawodowy, opiekun projektów naukowych, programu Comenius oraz projektów realizowanych w ramach PKOL i Europejskiego Funduszu Społecznego. Ukończyła wiele różnych studiów podyplomowych między innymi studia z zakresu matematyki, przyrody i podstaw przedsiębiorczości. Jej hobby to podróże i poznawanie innych kultur, zwiedziła niemal cały świat.

Ewa Mordalska

Dyrektor Instytutu Rozwoju i Edukacji "Cognitus". Mgr filologii polskiej, pedagog z 26 letnim doświadczeniem, absolwentka studiów podyplomowych „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwoju„ (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego) oraz studiów podyplomowych „Coaching i mentoring” na Wydziale Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Posiada dyplom Trenera dziecięcego kompetencji społecznych. Swoje szkolenia przygotowuje nie tylko w oparciu o obecny stan wiedzy, ale przede wszystkim wykorzystując własne wieloletnie obserwacje środowiska szkoły. Jej marzeniem jest uświadomienie współczesnym pedagogom, że szkoła może rozwijać kreatywność, a nie skutecznie ją niszczyć. Ciągle szuka odpowiedzi na pytania - jak uczy się mózg i co zrobić, aby maksymalnie wykorzystać potencjał i talenty każdego człowieka. Jako filolog prowadzi także szkolenia z kultury języka m.in. w pismach urzędowych. Niewątpliwym jej atutem jest ogromne poczucie humoru oraz dystans do omawianych zjawisk…nawet tych budzących największe emocje i kontrowersje. Mocny głos i talent aktorski sprawiają, że jej szkolenia nigdy nie są nudne.

Justyna Waksmundzka

Specjalista ds. organizacji i sprzedaży szkoleń – otwartych oraz grupowych. Z wykształcenia prawnik, z zamiłowania organizator, z duszy psycholog. Przez lata związana z projektami dotyczącymi udzielania pomocy m.in. chorym dzieciom, organizując im terapie logopedyczne, ręki, związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy Zespołu Aspergera. Kocha morze i góry, dobre jedzenie, książki i filmy.
Kontakt - tel. 605 078 477 / szkolenia@cognitus.pl

Małgorzata Kowalska

Pedagog, biolog, animator zabaw dziecięcych, trener z zakresu arteterapii,terapii ręki, zmysłosensoryki, terapii Si. Miłośniczka Twórczości Gustawa Klimta. Szuka inspiracji w naturze, obcowaniu z przyrodą. Na swoich szkoleniach prezentuje nowatorskie projekty i prace jak i ciekawe rozwiązania w oparciu o znane metody pracy z dzieckiem. W praktyce łączy arteterapię z integracją sensoryczną. Zwolenniczka Metody Denissona. Niezwykle kreatywna, uwielbia robić coś z niczego. Inspiruje dzieci i dorosłych do twórczej pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako nauczycieli wychowawca.

Joanna Bieńkowska-Terlecka

Pedagog specjalny, terapeuta dysleksji, muzykoterapeuta, logopeda, wykładowca akademicki. Od prawie 10 lat związana jest z publiczną oświatą, pracując w szkole podstawowej oraz w szkole integracyjnej. Obecnie jest pedagogiem szkolnym. Specjalizuje się w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzi terapię indywidualną i grupową, z wykorzystaniem metod dramy i muzykoterapii. Ponadto interesuje ją tematyka wykluczenia zawodowego, warunków pracy młodych ludzi oraz coachingu w pracy pedagoga.

Aleksandra Kaczyńska

Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, neurologopeda, protetyk słuchu, terapeuta ręki. Założycielka Centrum Terapeutycznego i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im.M.Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Policealne Studium Medyczne w Warszawie. Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, protetykiem słuchu, logopedą, a przede wszystkim neurologopedą. Dodatkowo ukończyła wiele kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, dzięki czemu jest certyfikowanym terapeutą ręki, terapeutą widzenia, terapeutą taktylnym, diagnostą w zakresie dysleksji i trudności w uczeniu się, trenerem umiejętności społecznych, specjalistą od Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji, nauczycielem symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania, diagnostą pedagogicznym w zakresie Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD), diagnostą Profilem Psychoedukacyjnym Schoplera PEP-R, trenerem umiejętności karmienia. Ukończyła Kurs Metody Castillo Morales – Agrentina Cordoba (I i II Nivel), Terapeuta metody J.Brondo (Argentina–Cordoba). Od lat związana z Centrum Szkoleniowym Cognitus.

Marzena Leńczyk

Absolwentka logopedii z audiologią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Trener Umiejętności Społecznych (TUS). Ukończyła szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC). Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem elementów metody stosowanej analizy zachowania.

Marika Litwin

Dr n. med., absolwentka logopedii Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej), podyplomowych studiów w zakresie neurologopedii - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wykładowca Uniwersytetu SWPS i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych w zakresie rehabilitacji medycznej, neuropsychologii, neurologopedii oraz kursach szkoleniowych dla pracowników oświaty. Specjalista neurologopeda w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej CKR w Konstancinie. Zainteresowania zawodowe to zaburzenia połykania oraz zaburzenia językowe w chorobach neurologicznych. Autorka publikacji z zakresu afazji, dysartrii, dysfagii.

Anna Sowała-Rembielak

Neurologopeda - specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, specjalista terapii ręki, terapeuta regulatorów funkcji MFS, terapeuta kinesiotapingu logopedycznego, terapeuta karmienia, oligofrenopedagog. Posiada 16-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w placówkach oświatowych i służby zdrowia, a także w ramach prywatnej praktyki. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologopedów i Polskiego Związku Logopedów. Posiada Certyfikat Zawodowy nr 01168/05/0093/2017. Współpracuje ze Szkołą Rodzenia MAMMA w Zduńskiej Woli, gdzie prowadzi warsztaty dla rodziców dotyczące profilaktyki logopedycznej. Jej głównym zakresem działań terapeutycznych są: praca z noworodkami i niemowlętami z zaburzeniami ssania, karmienia; profilaktyka zaburzeń mowy, praca z małymi dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, praca z dziećmi z zaburzeniami miofunkcjonalnymi w obrębie ustno-twarzowym, korekta wad wymowy i terapia ręki.

Justyna Maciejewska

Absolwentka biologii. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie chemii, oligofrenopedagogiki, edukatora zdrowotnego. Od 23 lat nauczycielka biologii i chemii, nauczyciel współorganizujący zajęcia. Od 18 lat zaangażowana w pracę z uczniami w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Specjalizuje się w TUS (treningu umiejętności społecznych) oraz w trudnych zachowaniach uczniów ze spektrum autyzmu. Zwolenniczka pozytywnych wzmocnień, motywacji w oparciu na budowaniu relacji z uczniem. Jest miłośniczką pracy metodami aktywizującymi, które dostarczają miłych wrażeń i dobrej zabawy. Skutecznie przekazuje wiedzę oraz motywuje do dalszej pracy ucznia, który ma problemy z zapamiętywaniem. Wspólnie z koleżankami chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem, szczególnie zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ucznia z dysfunkcjami prowadząc szkolenia dla nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych. Trenerka warsztatów TUS dla dzieci i młodzieży. Prowadzi grupę wsparcia dla uczniów z dysleksją, organizuje zajęcia indywidualne oraz zajęcia warsztatowe dla dzieci z dysfunkcjami. Jako edukator zdrowotny pomaga uczniom przewlekle chorym w funkcjonowaniu w szkole. Współpracuje z rodzicami organizując szkolenia i warsztaty pozwalające lepiej zrozumieć swoje dziecko i dostrzec potrzeby. W wolnym czasie lubi jeździć na rowerze oraz chodzić po górach. Pasjonuje się modą oraz kolekcjonuje bransoletki z naturalnych kamieni. Jest mamą od 22 lat, ma syna i córkę.

Anna Wójcik

Anna Wójcik - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej od 11 lat, ukończyła Uniwersytet Łódzki na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną na kierunku Logopedia, a także Neurologopedię na Krakowskiej Akademii oraz oligofrenopedagogikę z terapią autyzmu w Społecznej Akademii Nauk. Dodatkowo jest nauczycielem metody M. Montessori po kursie w Polskim Stowarzyszeniu Montessori. Przez 8 lat prowadziła warsztaty i ćwiczenia ze studentami Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

Ewa Wojewoda

Magister fizjoterapii, naturopata, osteopata pediatryczny, położna terapeuta metod neurorozwojowych, terapeuta manualny, terapeuta J.Brondo (Argentina-Cordoba). Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, zrealizowała wiele kursów i szkoleń w zakresie fizjoterapii i osteopatii, uczestniczyła w wymianach międzynarodowych osteopatów w ramach Ostheopathic European Academic Network (OsEAN) w Belgii, absolwentka Osteopatii Pediatrycznej, zrealizowała wieloetapowy kurs J.Brondo "Opieka i wsparcie dzieci urodzonych przedwcześnie" - Argentina (Cordoba) i staż w Clinica y Maternidad del Sol na Oddziale Patologii Wcześniaka. Obecnie kończy międzynarodową szkołę Flanders International College of Osteopathy i prowadzi badania na Warszawskiej Akademii Medycznej, a także szkołe naturopatii Codziennie praktykuje osteopatie z dziećmi z dysfunkcją neurologiczną i genetyczną w tym chorobami rzadkimi we własnym Centrum Terapeutycznym. Od 2008 roku związana z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, gdzie uczestniczy w prowadzeniu zajęć i szkoleniach z osobami po rozszczepie kręgosłupa i urazach rdzenia kręgowego. Od 10 lat prowadzi obserwacje i tworzy własne narzędzie terapeutyczne do pracy z dziećmi z wyzwaniami.

Magdalena Wolfart-Samselska

Certyfikowany Zen Coach.Ukończyła roczny trening Zen Coachingu oraz CoachWise Essentials™ w Warszawie. Specjalizuje się w life coachingu i coachingu kariery. Z wyboru i z wykształcenia jest również pedagogiem specjalnym, doradcą zawodowym i trenerką umiejętności miękkich (komunikacja, współpraca, autoprezentacja, zarządzanie sobą w stresie). Posiada jedenastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, studentami, kobietami przewlekle chorymi oraz osobami po 50 roku życia. Dotychczas przeprowadziła ponad tysiąc godzin indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego i coachingu. Obecnie współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego i Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych VIZJA. Cały czas dba o swój rozwój osobisty i zawodowy uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach i superwizji.

Agnieszka Besser-Krysiak

Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej z logopedią. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie technologii informacyjnej. Od 13 lat nauczycielka wychowania przedszkolnego, obecnie w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach. Od lat zaangażowana w pracę z dziećmi najmłodszymi w oparciu o filary Planu Daltońskiego. Zwolenniczka szkoły opartej na budowaniu relacji. Jest miłośniczką nowoczesnych technologii, kodowania i zabaw z wykorzystanie IT. Wspólnie z kolegą prowadzi szkolne koło SKO. Laureatka konkursu Nasz Projekt eTwinning 2019 – zdobywczyni II miejsca w kategorii projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat za realizację międzynarodowego projektu Symbols in the eyes of children (NTC system). Trenerka warsztatów komputerowych eTwinning. Chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem, szczególnie w zakresie wychowania dziecka w aspekcie przygotowania go do życia w „świecie jutra” – trenerka wspomagania kompetencji kluczowych. W wolnym czasie lubi czytać i fotografować, szczególnie chmury i drzewa.

Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz 

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wrocławskiego. Z wykształcenia pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe z integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia terapeutyczne, m.in. terapię ręki, terapię neurotaktylną I stopnia, szkolenia z rozpoznawania przetrwałych odruchów wczesnodziecięcych. Na co dzień pracuje w szkole oraz prowadzi własny gabinet terapeutyczny we Wrocławiu. Współpracuje z różnymi placówkami szkoleniowymi oraz wydawnictwami - przygotowuje artykuły związane z terapią dzieci, pedagogiką i wychowaniem. Prywatnie jest szczęśliwą mężatką, która uwielbia podróże i czytanie książek.

Magdalena Kosiń

Ukończyła studia magisterskie z zakresu rehabilitacji i terapii pedagogicznej. Trener metody DIR – Floortime, która w swym podejściu terapeutycznym wobec dzieci ze spektrum autyzmu kieruje się podążaniem za dzieckiem, uwzględniając jego zainteresowania i poziom rozwoju. Ponadto jest terapeutą i diagnostą integracji sensorycznej (SI), terapeutą ręki, logopedą, a także diagnostą i terapeutą zaburzeń rozwojowych. Ukończyła kurs Neuro-Developmental Treatment Approach, a także pakiet szkoleń Metody Krakowskiej. Na swoim koncie ma mnóstwo szkoleń zawodowych, tematycznych i rozwojowych. Ma ponad 18 – letni staż pracy, który zdobyła pracując jako fizjoterapeuta i terapeuta dzieci z niepełnosprawnościami oraz z zaburzeniem rozwoju (autyzm, ADHD) i zespołami genetycznymi. Od 2008 roku pracuje w Polskiej Szkole Sobotniej im. JPII w Bath, gdzie pełni funkcję Dyrektora. Od wielu lat jest także szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla logopedów, terapeutów SI, nauczycieli i rodziców.