Zespół

Katarzyna Świątkowska

Właściciel Centrum Szkoleń Cognitus. Trener, akredytowany coach ICF na poziomie ACC, terapeuta TSR i RTZ. Pedagog i doradca zawodowy. Od 15 lat prowadzi praktykę trenerską. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego i doskonalenia kompetencji miękkich. Od wielu lat aktywnie wspiera osoby w trudnościach zawodowych i życiowych. Cechuje ją duża wiara w ludzi, w ich siłę i możliwości. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne metody z obszaru coachingu, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i doradztwa zawodowego. Z zaangażowaniem i ciekawością podejmuje nowe wyzwania. Współpracuje z biznesem i organizacjami pozarządowymi, szkoli nauczycieli i studentów. W ramach Akademii Trenera i Coacha prowadzi szkolenia doskonalące kompetencje trenerskie i coachingowe. Angażuje się w działalność społeczną, jest prezesem Stowarzyszenia Dignitas Centrum Wspierania Rozwoju

Justyna Waksmundzka

Specjalista ds. organizacji i sprzedaży szkoleń – otwartych oraz grupowych. Z wykształcenia prawnik, z zamiłowania organizator, z duszy psycholog. Przez lata związana z projektami dotyczącymi udzielania pomocy m.in. chorym dzieciom, organizując im terapie logopedyczne, ręki, związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy Zespołu Aspergera. Kocha morze i góry, dobre jedzenie, książki i filmy.
Kontakt - tel. 605 078 477 / szkolenia@cognitus.pl

Joanna Bieńkowska-Terlecka

Pedagog specjalny, terapeuta dysleksji, muzykoterapeuta, logopeda, wykładowca akademicki. Od prawie 10 lat związana jest z publiczną oświatą, pracując w szkole podstawowej oraz w szkole integracyjnej. Obecnie jest pedagogiem szkolnym. Specjalizuje się w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzi terapię indywidualną i grupową, z wykorzystaniem metod dramy i muzykoterapii. Ponadto interesuje ją tematyka wykluczenia zawodowego, warunków pracy młodych ludzi oraz coachingu w pracy pedagoga.

Aleksandra Kaczyńska

Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, neurologopeda, protetyk słuchu, terapeuta ręki. Założycielka Centrum Terapeutycznego i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im.M.Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Policealne Studium Medyczne w Warszawie. Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, protetykiem słuchu, logopedą, a przede wszystkim neurologopedą. Dodatkowo ukończyła wiele kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, dzięki czemu jest certyfikowanym terapeutą ręki, terapeutą widzenia, terapeutą taktylnym, diagnostą w zakresie dysleksji i trudności w uczeniu się, trenerem umiejętności społecznych, specjalistą od Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji, nauczycielem symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania, diagnostą pedagogicznym w zakresie Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD), diagnostą Profilem Psychoedukacyjnym Schoplera PEP-R, trenerem umiejętności karmienia. Ukończyła Kurs Metody Castillo Morales – Agrentina Cordoba (I i II Nivel), Terapeuta metody J.Brondo (Argentina–Cordoba). Od lat związana z Centrum Szkoleniowym Cognitus.

Małgorzata Kowalska

Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Cognitus. Specjalista ds. wspoamgania placówek w zakresie kompetencji kluczowych, trener wspomagania. Pedagog, biolog, animator zabaw dziecięcych, trener z zakresu arteterapii,terapii ręki, zmysłosensoryki, terapii Si. Miłośniczka Twórczości Gustawa Klimta. Szuka inspiracji w naturze, obcowaniu z przyrodą. Na swoich szkoleniach prezentuje nowatorskie projekty i prace jak i ciekawe rozwiązania w oparciu o znane metody pracy z dzieckiem. W praktyce łączy arteterapię z integracją sensoryczną. Zwolenniczka Metody Denissona. Niezwykle kreatywna, uwielbia robić coś z niczego. Inspiruje dzieci i dorosłych do twórczej pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako nauczycieli wychowawca.

Marzena Leńczyk

Absolwentka logopedii z audiologią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Trener Umiejętności Społecznych (TUS). Ukończyła szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC). Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem elementów metody stosowanej analizy zachowania.

Agnieszka Masewicz-Majderdrut

Psycholog, trener umiejętności miękkich, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia Społeczna o specjalizacjach: Psychoedukacja- Zastosowanie Metod Aktywnych i Psychologia Organizacji i Pracy, oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA, Akademii Trenerów INTRA. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Business Coaching. Prowadzi szkolenia z zakresu asertywności, radzenia sobie z emocjami, warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji motywacji, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, skutecznego uczenia się, budowania zespołu, autoprezentacji, umiejętności osobistych. Prowadzi zajęcia dla dzieci szkół podstawowych, młodzieży liceów, nauczycieli oraz rodziców. Zajmuje się indywidualnym coachingiem osobistym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelniach wyższych.

Marta Michalska

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim; tłumacz języka miganego I, II i III stopnia. Ukończyła szkolenia Klanzy z zakresu tańców integracyjnych, zabaw i działań plastycznych, pedagogiki zabawy w pracy edukacyjnej, tańców i zabaw integracyjnych, a także certyfikowany kurs glottodydaktyki. Jej zainteresowania naukowe to: glottodydaktyka, nauka czytania i pisania, diagnoza i terapia, rozwój kompetencji emocjonalnych w życiu dziecka, wspieranie zdolności i kreatywności w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Tworzy zabawy, zajęcia plastyczne, gry i zabawy matematyczne oraz językowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Asystent w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki twórczości, diagnozy i terapii małego dziecka. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat nauki czytania dzieci od najmłodszych lat.

Ewa Mordalska

Ewa Mordalska

Mgr filologii polskiej, pedagog z 26 letnim doświadczeniem, absolwentka studiów podyplomowych „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwoju „ ( Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego) oraz studiów podyplomowych „Coaching i mentoring” na Wydziale Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Posiada dyplom Trenera dziecięcego kompetencji społecznych.Swoje szkolenia przygotowuje nie tylko w oparciu o obecny stan wiedzy, ale przede wszystkim wykorzystując własne wieloletnie obserwacje środowiska szkoły.Jej marzeniem jest uświadomienie współczesnym pedagogom, że szkoła może rozwijać kreatywność , a nie skutecznie ją niszczyć.Ciągle szuka odpowiedzi na pytania- jak uczy się mózg i co zrobić, aby maksymalnie wykorzystać potencjał i talenty każdego człowieka. Jako filolog prowadzi także szkolenia z kultury języka m.in. w pismach urzędowych. Niewątpliwym jej atutem jest ogromne poczucie humoru oraz dystans do omawianych zjawisk…nawet tych budzących największe emocje i kontrowersje.Mocny głos i talent aktorski sprawiają, że jej szkolenia nigdy nie są nudne.

Justyna Maciejewska

Pedagog z wieloletnim stażem. Posiada doświadczenie w pracy jako nauczyciel wspomagający. Od 13 lat pracuje w szkole specjalnej, gdzie zajmuje się uczniami niepełnosprawnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, głębokim oraz spektrum autyzmu. Ciągła praca nad sobą, udział w szkoleniach i warsztatach tematycznych pozwalają na możliwości dotarcia i efektywną na pracę z uczniem niepełnosprawnym, który motywuje do ciągłego poszukiwania.

Agata Skwierawska - Kwaśny

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Logopeda, surdologopeda, specjalista emisji i higieny głosu, polonista. Posiada wieloletnią praktykę w rehabilitacji mowy u dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, jak również u dorosłych z szerokim spektrum zaburzeń mowy. Zapewnia dzieciom opiekę logopedyczną od noworodka ( praca w poradni logopedycznej i rehabilitacyjnej), zajmuje się m.in. zaburzeniami mowy, jąkaniem, wadami wymowy, komunikacją alternatywną, nauką komunikacji u dzieci z autyzmem, korygowaniem wad wymowy, stymulacją rozwoju mowy, prawidłową emisją głosu, jego ochroną u osób z ryzyka zawodowego. Zajmuje się wczesną nauką czytania u dzieci. Szkoli kadry z zakresu usprawniania mowy i słuchu u dzieci prowadząc warsztaty z logorytmiki. Współpracuje z kilkoma uczelniami wyższymi, firmą szkoleniową, prowadzi terapie indywidualne i grupowe.

Anna Sowała-Rembielak

Neurologopeda - specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, specjalista terapii ręki, terapeuta regulatorów funkcji MFS, terapeuta kinesiotapingu logopedycznego, terapeuta karmienia, oligofrenopedagog. Posiada 16-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w placówkach oświatowych i służby zdrowia, a także w ramach prywatnej praktyki. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologopedów i Polskiego Związku Logopedów. Posiada Certyfikat Zawodowy nr 01168/05/0093/2017. Współpracuje ze Szkołą Rodzenia MAMMA w Zduńskiej Woli, gdzie prowadzi warsztaty dla rodziców dotyczące profilaktyki logopedycznej. Jej głównym zakresem działań terapeutycznych są: praca z noworodkami i niemowlętami z zaburzeniami ssania, karmienia; profilaktyka zaburzeń mowy, praca z małymi dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, praca z dziećmi z zaburzeniami miofunkcjonalnymi w obrębie ustno-twarzowym, korekta wad wymowy i terapia ręki.

Ewa Wojewoda

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na kierunku Fizjoterapia (dyplomowany terapeuta manualny, terapeuta integracji sensorycznej). Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, wykorzystując szeroką wiedzę zdobytą w czasie studiów, na licznych szkoleniach, kursach i pracy w Londynie. Zwolenniczka holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego pomoc zarówno innych specjalistów, jak i zaangażowanie środowiska rodzinnego. Współpracuje także z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji oraz Centrum Terapeutycznym “Uniquecenter”. Na co dzień terapeuta w Centrum Diagnozy i Terapii Inicjatywa w Puławach”.
Ukończone kursy:
• Kurs Kalteneborna i Evjentha UEX, OEX, UWS, OWS, AEX1, AEX2,AWS1,AWS2 -egzamin MT
• Trening medyczny neurofunkcjonalny
• Kurs Kinesiotapingu
• Kurs FascialDistortion Model FDM
• Kurs manipulacji krótkodźwigniowych Hartama
• Kurs Dziecko Ryzyka - neurorozwojowa rehabilitacja niemowląt i dzieci
• Integracja Sensoryczna
• NDT Bobath (UK)
• Kurs CNB BRONDO - rehabilitacja dzieci urodzonych przedwcześnie (Argentyna)
• Ultrasonografia Narządu Ruchu - Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej
• Techniki powięziowe i wisceralne.

Anna Wójcik

Anna Wójcik - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej od 11 lat, ukończyła Uniwersytet Łódzki na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną na kierunku Logopedia, a także Neurologopedię na Krakowskiej Akademii oraz oligofrenopedagogikę z terapią autyzmu w Społecznej Akademii Nauk. Dodatkowo jest nauczycielem metody M. Montessori po kursie w Polskim Stowarzyszeniu Montessori. Przez 8 lat prowadziła warsztaty i ćwiczenia ze studentami Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

Agnieszka Besser-Krysiak

Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej z logopedią. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie technologii informacyjnej. Od 13 lat nauczycielka wychowania przedszkolnego, obecnie w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach. Od lat zaangażowana w pracę z dziećmi najmłodszymi w oparciu o filary Planu Daltońskiego. Zwolenniczka szkoły opartej na budowaniu relacji. Jest miłośniczką nowoczesnych technologii, kodowania i zabaw z wykorzystanie IT. Wspólnie z kolegą prowadzi szkolne koło SKO. Laureatka konkursu Nasz Projekt eTwinning 2019 – zdobywczyni II miejsca w kategorii projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat za realizację międzynarodowego projektu Symbols in the eyes of children (NTC system). Trenerka warsztatów komputerowych eTwinning. Chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem, szczególnie w zakresie wychowania dziecka w aspekcie przygotowania go do życia w „świecie jutra” – trenerka wspomagania kompetencji kluczowych. W wolnym czasie lubi czytać i fotografować, szczególnie chmury i drzewa.

Magdalena Wolfart-Samselska

Certyfikowany Zen Coach.Ukończyła roczny trening Zen Coachingu oraz CoachWise Essentials™ w Warszawie. Specjalizuje się w life coachingu i coachingu kariery. Z wyboru i z wykształcenia jest również pedagogiem specjalnym, doradcą zawodowym i trenerką umiejętności miękkich (komunikacja, współpraca, autoprezentacja, zarządzanie sobą w stresie). Posiada jedenastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, studentami, kobietami przewlekle chorymi oraz osobami po 50 roku życia. Dotychczas przeprowadziła ponad tysiąc godzin indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego i coachingu. Obecnie współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego i Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych VIZJA. Cały czas dba o swój rozwój osobisty i zawodowy uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach i superwizji.

Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz 

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wrocławskiego. Z wykształcenia pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe z integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia terapeutyczne, m.in. terapię ręki, terapię neurotaktylną I stopnia, szkolenia z rozpoznawania przetrwałych odruchów wczesnodziecięcych. Na co dzień pracuje w szkole oraz prowadzi własny gabinet terapeutyczny we Wrocławiu. Współpracuje z różnymi placówkami szkoleniowymi oraz wydawnictwami - przygotowuje artykuły związane z terapią dzieci, pedagogiką i wychowaniem. Prywatnie jest szczęśliwą mężatką, która uwielbia podróże i czytanie książek.

Magdalena Kosiń

Ukończyła studia magisterskie z zakresu rehabilitacji i terapii pedagogicznej. Trener metody DIR – Floortime, która w swym podejściu terapeutycznym wobec dzieci ze spektrum autyzmu kieruje się podążaniem za dzieckiem, uwzględniając jego zainteresowania i poziom rozwoju. Ponadto jest terapeutą i diagnostą integracji sensorycznej (SI), terapeutą ręki, logopedą, a także diagnostą i terapeutą zaburzeń rozwojowych. Ukończyła kurs Neuro-Developmental Treatment Approach, a także pakiet szkoleń Metody Krakowskiej. Na swoim koncie ma mnóstwo szkoleń zawodowych, tematycznych i rozwojowych. Ma ponad 18 – letni staż pracy, który zdobyła pracując jako fizjoterapeuta i terapeuta dzieci z niepełnosprawnościami oraz z zaburzeniem rozwoju (autyzm, ADHD) i zespołami genetycznymi. Od 2008 roku pracuje w Polskiej Szkole Sobotniej im. JPII w Bath, gdzie pełni funkcję Dyrektora. Od wielu lat jest także szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla logopedów, terapeutów SI, nauczycieli i rodziców.