Zespół

Katarzyna Świątkowska

Właścicielka Centrum Szkoleń Cognitus. Trener, akredytowany coach ICF na poziomie ACC, psychoonkolog, terapeuta TSR i RTZ. Pedagog i doradca zawodowy. Od 20 lat prowadzi praktykę trenerską. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego i doskonalenia kompetencji miękkich. Od wielu lat aktywnie wspiera osoby w trudnościach zawodowych i życiowych. Cechuje ją duża wiara w ludzi, w ich siłę i możliwości. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne metody z obszaru coachingu, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i doradztwa zawodowego. Z zaangażowaniem i ciekawością podejmuje nowe wyzwania. Współpracuje z biznesem i organizacjami pozarządowymi, szkoli nauczycieli i studentów. W ramach Akademii Trenera i Coacha prowadzi szkolenia doskonalące kompetencje trenerskie i coachingowe.

Nina Gralczyk

Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "Cognitus". Nauczycielka z powołania, z wykształcenia i z wyboru. Polonistka z dwudziestokilkuletnim stażem, ale także doświadczeniem pracy w charakterze redaktora i korektora różnorodnych wydawnictw. Ukończyła studia podyplomowe z edytorstwa współczesnego oraz zarządzania oświatą. Wychowawczyni wielu roczników młodzieży w szkole średniej, z zaangażowaniem łączy dydaktykę i wspieranie swoich uczniów na trudnej drodze do dorosłości. Trenerka w wybranych obszarach edukacji: neurodydaktyki, kompetencji kluczowych, wykorzystania TIK, przywództwa edukacyjnego. Prowadzi także szkolenia z kultury języka. Absolwentka szkoły trenerskiej STOP. Prezeska Fundacji Wspierania Aktywności i Rozwoju Lokalnego ANKRA. Zaangażowana na rzecz rozwoju edukacji kulturowej. Jej celem jest łączenie różnorodnych środowisk na rzecz wspólnego zaangażowania w edukację dzieci i młodzieży.

Magdalena Wójcik

Wicedyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli" Cognitus". Nauczycielka fizyki z ponad dwudziestoletnim stażem, wychowawczyni wielu roczników młodzieży w szkole średniej. Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Szkolny Doradca Zawodowy, opiekun projektów naukowych, programu Comenius oraz projektów realizowanych w ramach PKOL i Europejskiego Funduszu Społecznego. Ukończyła wiele różnych studiów podyplomowych między innymi studia z zakresu matematyki, przyrody i podstaw przedsiębiorczości. Jej hobby to podróże i poznawanie innych kultur, zwiedziła niemal cały świat.

Ewa Mordalska

Dyrektor Instytutu Rozwoju i Edukacji "Cognitus". Mgr filologii polskiej, pedagog z 26 letnim doświadczeniem, absolwentka studiów podyplomowych „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwoju„ (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego) oraz studiów podyplomowych „Coaching i mentoring” na Wydziale Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Posiada dyplom Trenera dziecięcego kompetencji społecznych. Swoje szkolenia przygotowuje nie tylko w oparciu o obecny stan wiedzy, ale przede wszystkim wykorzystując własne wieloletnie obserwacje środowiska szkoły. Jej marzeniem jest uświadomienie współczesnym pedagogom, że szkoła może rozwijać kreatywność, a nie skutecznie ją niszczyć. Ciągle szuka odpowiedzi na pytania - jak uczy się mózg i co zrobić, aby maksymalnie wykorzystać potencjał i talenty każdego człowieka. Jako filolog prowadzi także szkolenia z kultury języka m.in. w pismach urzędowych. Niewątpliwym jej atutem jest ogromne poczucie humoru oraz dystans do omawianych zjawisk…nawet tych budzących największe emocje i kontrowersje. Mocny głos i talent aktorski sprawiają, że jej szkolenia nigdy nie są nudne.

Justyna Waksmundzka

Specjalista ds. organizacji i sprzedaży szkoleń – otwartych oraz grupowych. Z wykształcenia prawnik, z zamiłowania organizator, z duszy psycholog. Przez lata związana z projektami dotyczącymi udzielania pomocy m.in. chorym dzieciom, organizując im terapie logopedyczne, ręki, związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy Zespołu Aspergera. Kocha morze i góry, dobre jedzenie, książki i filmy.
Kontakt - tel. 605 078 477 / szkolenia@cognitus.pl

Małgorzata Kowalska

Pedagog, biolog, animator zabaw dziecięcych, trener z zakresu arteterapii,terapii ręki, zmysłosensoryki, terapii Si. Miłośniczka Twórczości Gustawa Klimta. Szuka inspiracji w naturze, obcowaniu z przyrodą. Na swoich szkoleniach prezentuje nowatorskie projekty i prace jak i ciekawe rozwiązania w oparciu o znane metody pracy z dzieckiem. W praktyce łączy arteterapię z integracją sensoryczną. Zwolenniczka Metody Denissona. Niezwykle kreatywna, uwielbia robić coś z niczego. Inspiruje dzieci i dorosłych do twórczej pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako nauczycieli wychowawca.

Joanna Bieńkowska-Terlecka

Pedagog specjalny, terapeuta dysleksji, muzykoterapeuta, logopeda, wykładowca akademicki. Od prawie 10 lat związana jest z publiczną oświatą, pracując w szkole podstawowej oraz w szkole integracyjnej. Obecnie jest pedagogiem szkolnym. Specjalizuje się w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzi terapię indywidualną i grupową, z wykorzystaniem metod dramy i muzykoterapii. Ponadto interesuje ją tematyka wykluczenia zawodowego, warunków pracy młodych ludzi oraz coachingu w pracy pedagoga.

Aleksandra Kaczyńska

Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, neurologopeda, protetyk słuchu, terapeuta ręki. Założycielka Centrum Terapeutycznego i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im.M.Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Policealne Studium Medyczne w Warszawie. Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, protetykiem słuchu, logopedą, a przede wszystkim neurologopedą. Dodatkowo ukończyła wiele kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, dzięki czemu jest certyfikowanym terapeutą ręki, terapeutą widzenia, terapeutą taktylnym, diagnostą w zakresie dysleksji i trudności w uczeniu się, trenerem umiejętności społecznych, specjalistą od Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji, nauczycielem symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania, diagnostą pedagogicznym w zakresie Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD), diagnostą Profilem Psychoedukacyjnym Schoplera PEP-R, trenerem umiejętności karmienia. Ukończyła Kurs Metody Castillo Morales – Agrentina Cordoba (I i II Nivel), Terapeuta metody J.Brondo (Argentina–Cordoba). Od lat związana z Centrum Szkoleniowym Cognitus.

Marzena Leńczyk

Absolwentka logopedii z audiologią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Trener Umiejętności Społecznych (TUS). Ukończyła szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC). Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem elementów metody stosowanej analizy zachowania.

Agnieszka Masewicz-Majderdrut

Psycholog, trener umiejętności miękkich, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia Społeczna o specjalizacjach: Psychoedukacja- Zastosowanie Metod Aktywnych i Psychologia Organizacji i Pracy, oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA, Akademii Trenerów INTRA. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Business Coaching. Prowadzi szkolenia z zakresu asertywności, radzenia sobie z emocjami, warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji motywacji, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, skutecznego uczenia się, budowania zespołu, autoprezentacji, umiejętności osobistych. Prowadzi zajęcia dla dzieci szkół podstawowych, młodzieży liceów, nauczycieli oraz rodziców. Zajmuje się indywidualnym coachingiem osobistym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelniach wyższych.

Marta Michalska

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim; tłumacz języka miganego I, II i III stopnia. Ukończyła szkolenia Klanzy z zakresu tańców integracyjnych, zabaw i działań plastycznych, pedagogiki zabawy w pracy edukacyjnej, tańców i zabaw integracyjnych, a także certyfikowany kurs glottodydaktyki. Jej zainteresowania naukowe to: glottodydaktyka, nauka czytania i pisania, diagnoza i terapia, rozwój kompetencji emocjonalnych w życiu dziecka, wspieranie zdolności i kreatywności w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Tworzy zabawy, zajęcia plastyczne, gry i zabawy matematyczne oraz językowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Asystent w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki twórczości, diagnozy i terapii małego dziecka. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat nauki czytania dzieci od najmłodszych lat.

Marika Litwin

Dr n. med., absolwentka logopedii Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej), podyplomowych studiów w zakresie neurologopedii - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wykładowca Uniwersytetu SWPS i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych w zakresie rehabilitacji medycznej, neuropsychologii, neurologopedii oraz kursach szkoleniowych dla pracowników oświaty. Specjalista neurologopeda w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej CKR w Konstancinie. Zainteresowania zawodowe to zaburzenia połykania oraz zaburzenia językowe w chorobach neurologicznych. Autorka publikacji z zakresu afazji, dysartrii, dysfagii.

Agata Skwierawska - Kwaśny

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Logopeda, surdologopeda, specjalista emisji i higieny głosu, polonista. Posiada wieloletnią praktykę w rehabilitacji mowy u dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, jak również u dorosłych z szerokim spektrum zaburzeń mowy. Zapewnia dzieciom opiekę logopedyczną od noworodka ( praca w poradni logopedycznej i rehabilitacyjnej), zajmuje się m.in. zaburzeniami mowy, jąkaniem, wadami wymowy, komunikacją alternatywną, nauką komunikacji u dzieci z autyzmem, korygowaniem wad wymowy, stymulacją rozwoju mowy, prawidłową emisją głosu, jego ochroną u osób z ryzyka zawodowego. Zajmuje się wczesną nauką czytania u dzieci. Szkoli kadry z zakresu usprawniania mowy i słuchu u dzieci prowadząc warsztaty z logorytmiki. Współpracuje z kilkoma uczelniami wyższymi, firmą szkoleniową, prowadzi terapie indywidualne i grupowe.

Anna Sowała-Rembielak

Neurologopeda - specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, specjalista terapii ręki, terapeuta regulatorów funkcji MFS, terapeuta kinesiotapingu logopedycznego, terapeuta karmienia, oligofrenopedagog. Posiada 16-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w placówkach oświatowych i służby zdrowia, a także w ramach prywatnej praktyki. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologopedów i Polskiego Związku Logopedów. Posiada Certyfikat Zawodowy nr 01168/05/0093/2017. Współpracuje ze Szkołą Rodzenia MAMMA w Zduńskiej Woli, gdzie prowadzi warsztaty dla rodziców dotyczące profilaktyki logopedycznej. Jej głównym zakresem działań terapeutycznych są: praca z noworodkami i niemowlętami z zaburzeniami ssania, karmienia; profilaktyka zaburzeń mowy, praca z małymi dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, praca z dziećmi z zaburzeniami miofunkcjonalnymi w obrębie ustno-twarzowym, korekta wad wymowy i terapia ręki.

Justyna Maciejewska

Absolwentka biologii. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie chemii, oligofrenopedagogiki, edukatora zdrowotnego. Od 23 lat nauczycielka biologii i chemii, nauczyciel współorganizujący zajęcia. Od 18 lat zaangażowana w pracę z uczniami w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Specjalizuje się w TUS (treningu umiejętności społecznych) oraz w trudnych zachowaniach uczniów ze spektrum autyzmu. Zwolenniczka pozytywnych wzmocnień, motywacji w oparciu na budowaniu relacji z uczniem. Jest miłośniczką pracy metodami aktywizującymi, które dostarczają miłych wrażeń i dobrej zabawy. Skutecznie przekazuje wiedzę oraz motywuje do dalszej pracy ucznia, który ma problemy z zapamiętywaniem. Wspólnie z koleżankami chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem, szczególnie zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ucznia z dysfunkcjami prowadząc szkolenia dla nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych. Trenerka warsztatów TUS dla dzieci i młodzieży. Prowadzi grupę wsparcia dla uczniów z dysleksją, organizuje zajęcia indywidualne oraz zajęcia warsztatowe dla dzieci z dysfunkcjami. Jako edukator zdrowotny pomaga uczniom przewlekle chorym w funkcjonowaniu w szkole. Współpracuje z rodzicami organizując szkolenia i warsztaty pozwalające lepiej zrozumieć swoje dziecko i dostrzec potrzeby. W wolnym czasie lubi jeździć na rowerze oraz chodzić po górach. Pasjonuje się modą oraz kolekcjonuje bransoletki z naturalnych kamieni. Jest mamą od 22 lat, ma syna i córkę.

Ewa Wojewoda

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na kierunku Fizjoterapia (dyplomowany terapeuta manualny, terapeuta integracji sensorycznej). Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, wykorzystując szeroką wiedzę zdobytą w czasie studiów, na licznych szkoleniach, kursach i pracy w Londynie. Zwolenniczka holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego pomoc zarówno innych specjalistów, jak i zaangażowanie środowiska rodzinnego. Współpracuje także z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji oraz Centrum Terapeutycznym “Uniquecenter”. Na co dzień terapeuta w Centrum Diagnozy i Terapii Inicjatywa w Puławach”.
Ukończone kursy:
• Kurs Kalteneborna i Evjentha UEX, OEX, UWS, OWS, AEX1, AEX2,AWS1,AWS2 -egzamin MT
• Trening medyczny neurofunkcjonalny
• Kurs Kinesiotapingu
• Kurs FascialDistortion Model FDM
• Kurs manipulacji krótkodźwigniowych Hartama
• Kurs Dziecko Ryzyka - neurorozwojowa rehabilitacja niemowląt i dzieci
• Integracja Sensoryczna
• NDT Bobath (UK)
• Kurs CNB BRONDO - rehabilitacja dzieci urodzonych przedwcześnie (Argentyna)
• Ultrasonografia Narządu Ruchu - Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej
• Techniki powięziowe i wisceralne.

Anna Wójcik

Anna Wójcik - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej od 11 lat, ukończyła Uniwersytet Łódzki na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną na kierunku Logopedia, a także Neurologopedię na Krakowskiej Akademii oraz oligofrenopedagogikę z terapią autyzmu w Społecznej Akademii Nauk. Dodatkowo jest nauczycielem metody M. Montessori po kursie w Polskim Stowarzyszeniu Montessori. Przez 8 lat prowadziła warsztaty i ćwiczenia ze studentami Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

Agnieszka Besser-Krysiak

Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej z logopedią. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie technologii informacyjnej. Od 13 lat nauczycielka wychowania przedszkolnego, obecnie w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach. Od lat zaangażowana w pracę z dziećmi najmłodszymi w oparciu o filary Planu Daltońskiego. Zwolenniczka szkoły opartej na budowaniu relacji. Jest miłośniczką nowoczesnych technologii, kodowania i zabaw z wykorzystanie IT. Wspólnie z kolegą prowadzi szkolne koło SKO. Laureatka konkursu Nasz Projekt eTwinning 2019 – zdobywczyni II miejsca w kategorii projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat za realizację międzynarodowego projektu Symbols in the eyes of children (NTC system). Trenerka warsztatów komputerowych eTwinning. Chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem, szczególnie w zakresie wychowania dziecka w aspekcie przygotowania go do życia w „świecie jutra” – trenerka wspomagania kompetencji kluczowych. W wolnym czasie lubi czytać i fotografować, szczególnie chmury i drzewa.

Magdalena Wolfart-Samselska

Certyfikowany Zen Coach.Ukończyła roczny trening Zen Coachingu oraz CoachWise Essentials™ w Warszawie. Specjalizuje się w life coachingu i coachingu kariery. Z wyboru i z wykształcenia jest również pedagogiem specjalnym, doradcą zawodowym i trenerką umiejętności miękkich (komunikacja, współpraca, autoprezentacja, zarządzanie sobą w stresie). Posiada jedenastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, studentami, kobietami przewlekle chorymi oraz osobami po 50 roku życia. Dotychczas przeprowadziła ponad tysiąc godzin indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego i coachingu. Obecnie współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego i Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych VIZJA. Cały czas dba o swój rozwój osobisty i zawodowy uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach i superwizji.

Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz 

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wrocławskiego. Z wykształcenia pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe z integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia terapeutyczne, m.in. terapię ręki, terapię neurotaktylną I stopnia, szkolenia z rozpoznawania przetrwałych odruchów wczesnodziecięcych. Na co dzień pracuje w szkole oraz prowadzi własny gabinet terapeutyczny we Wrocławiu. Współpracuje z różnymi placówkami szkoleniowymi oraz wydawnictwami - przygotowuje artykuły związane z terapią dzieci, pedagogiką i wychowaniem. Prywatnie jest szczęśliwą mężatką, która uwielbia podróże i czytanie książek.

Magdalena Kosiń

Ukończyła studia magisterskie z zakresu rehabilitacji i terapii pedagogicznej. Trener metody DIR – Floortime, która w swym podejściu terapeutycznym wobec dzieci ze spektrum autyzmu kieruje się podążaniem za dzieckiem, uwzględniając jego zainteresowania i poziom rozwoju. Ponadto jest terapeutą i diagnostą integracji sensorycznej (SI), terapeutą ręki, logopedą, a także diagnostą i terapeutą zaburzeń rozwojowych. Ukończyła kurs Neuro-Developmental Treatment Approach, a także pakiet szkoleń Metody Krakowskiej. Na swoim koncie ma mnóstwo szkoleń zawodowych, tematycznych i rozwojowych. Ma ponad 18 – letni staż pracy, który zdobyła pracując jako fizjoterapeuta i terapeuta dzieci z niepełnosprawnościami oraz z zaburzeniem rozwoju (autyzm, ADHD) i zespołami genetycznymi. Od 2008 roku pracuje w Polskiej Szkole Sobotniej im. JPII w Bath, gdzie pełni funkcję Dyrektora. Od wielu lat jest także szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla logopedów, terapeutów SI, nauczycieli i rodziców.