Narzędziownik innowacyjnego nauczyciela – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 159 zł

Odbiorcy: Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

Opis: Dzięki szkoleniu uczestnik zyska Umiejętność wprowadzania i dokumentowania innowacji pedagogicznych. Szkolenie ma na celu zachęcenie nauczycieli do wprowadzania innowacji pedagogicznych w szkołach i przedszkolach. Podczas szkolenia nauczyciele zostaną wyposażeni w praktyczne narzędzia przygotowujące do wprowadzenia innowacji pedagogicznych w szkole.

Cele szkolenia

• poznanie podstawy prawnej wprowadzania innowacji pedagogicznych w szkołach
• poznanie definicji innowacji pedagogicznej
• poznanie cech dobrej innowacji
• poznanie krzyści dla szkoły, nauczyciela i ucznia z wprowadzanych innowacji pedagogicznych
• poznanie rodzajów innowacji pedagogicznych
• projektowanie innowacji pedagogicznych
• na co zwracać szczególną uwagę wprowadzając innowacje
• porównanie innowacji pedagogicznych i eksperymentów pedagogicznych
• zdobycie umiejętności pisania dokumentacji innowacji
• ewaluacja innowacji
• wyszukiwanie źródeł inspiracji innowacyjnej
• porównanie innowacji i programu autorskiego
• poznanie procedur wprowadzania innowacji w szkole
• poznanie roli i zadań szkolnego koordynatora do spraw innowacji
• znaczenie innowacji pedagogicznych w awansie zawodowym nauczyciela

Metody pracy

• prezentacje trenerskie
• praca w grupach
• burza mózgów
• dyskusja
• case study

Korzyści po ukończeniu szkolenia Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do wprowadzania innowacji pedagogicznych w szkole:
• zdobędziesz gotowe wzory dokumentów
• poszerzysz swój warsztat pracy
• zwiększysz swoją pewność siebie i motywację do wprowadzania innowacji pedagogicznych

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: mgr Alina Stańczak– Absolwentka Biologii w SGGW. Ukończone studia podyplomowe na kierunkach: Chemia, Pedagogika, Oligofrenopedagogika, Zarządzanie w oświacie. Trener Procesu wspomagania placówek oświatowych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych. Czynny nauczyciel w szkole podstawowej, technikum i szkole dla dorosłych. Autorka innowacji pedagogicznych, stale poszukująca nowych metod nauczania.