Narzędziownik innowacyjnego nauczyciela – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 24 sierpnia 2021 r. (18:00 - 21:00) ZAPISZ SIĘ

 • 💰Cena 159 zł

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  Dla kogo jest to szkolenie? Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

  Dzięki szkoleniu uczestnik zyska Umiejętność wprowadzania i dokumentowania innowacji pedagogicznych. Szkolenie ma na celu zachęcenie nauczycieli do wprowadzania innowacji pedagogicznych w szkołach i przedszkolach. Podczas szkolenia nauczyciele zostaną wyposażeni w praktyczne narzędzia przygotowujące do wprowadzenia innowacji pedagogicznych w szkole.

  Cele szkolenia

  • poznanie podstawy prawnej wprowadzania innowacji pedagogicznych w szkołach
  • poznanie definicji innowacji pedagogicznej
  • poznanie cech dobrej innowacji
  • poznanie krzyści dla szkoły, nauczyciela i ucznia z wprowadzanych innowacji pedagogicznych
  • poznanie rodzajów innowacji pedagogicznych
  • projektowanie innowacji pedagogicznych
  • na co zwracać szczególną uwagę wprowadzając innowacje
  • porównanie innowacji pedagogicznych i eksperymentów pedagogicznych
  • zdobycie umiejętności pisania dokumentacji innowacji
  • ewaluacja innowacji
  • wyszukiwanie źródeł inspiracji innowacyjnej
  • porównanie innowacji i programu autorskiego
  • poznanie procedur wprowadzania innowacji w szkole
  • poznanie roli i zadań szkolnego koordynatora do spraw innowacji
  • znaczenie innowacji pedagogicznych w awansie zawodowym nauczyciela

  Metody pracy

  • prezentacje trenerskie
  • praca w grupach
  • burza mózgów
  • dyskusja
  • case study

  Korzyści po ukończeniu szkolenia Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do wprowadzania innowacji pedagogicznych w szkole:
  • zdobędziesz gotowe wzory dokumentów
  • poszerzysz swój warsztat pracy
  • zwiększysz swoją pewność siebie i motywację do wprowadzania innowacji pedagogicznych

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: mgr Alina Stańczak- Absolwentka Biologii w SGGW. Ukończone studia podyplomowe na kierunkach: Chemia, Pedagogika, Oligofrenopedagogika, Zarządzanie w oświacie. Trener Procesu wspomagania placówek oświatowych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych. Czynny nauczyciel w szkole podstawowej, technikum i szkole dla dorosłych. Autorka innowacji pedagogicznych, stale poszukująca nowych metod nauczania.