Metody relaksacyjne w pracy z dziećmi z wykorzystaniem muzykoterapii – szkolenie on-line

Szkolenie skierowane jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkolnego, pedagogów, psychologów a także terapeutów poradni psychologiczno-pedagogicznych.Muzykoterapia jest kreatywną formą arteterapii, która łączy w sobie różnorodne aktywności muzyczne. Poszerzenie wiedzy o tej dziedzinie pozwoli na wprowadzenie jej elementów do zajęć indywidualnych i grupowych. Celem szkolenia jest, poszerzen ie świadomości muzycznej na każdej płaszczyźnie – pracy z ciałem, głosem, rytmem, pulsem, instrumentami muzycznymi. Rozwijanie swojej wewnętrznej muzykalności; poszerzanie wiedzy o muzykoterapii i możliwościach wykorzystania jej w pracy z dziećmi w celach relaksacyjnych.

💰
Cena 179 zł
Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:
 1. Czym jest muzykoterapia (definicje, oddziaływanie, kierunki) – dla kogo dedykowana jest muzykoterapia.
 2. Stres dziecka.
 3. Muzyka w procesie relaksacji.
 4. Aktywne formy muzykoterapii.
 5. Inspiracje muzykoterapeutyczne, przykładowe ćwiczenia, zabawy, formy pracy, scenariusze.

Korzyści: Muzykoterapia jest kreatywną formą arteterapii, która łączy w sobie różnorodne aktywności muzyczne. Poszerzenie wiedzy o tej dziedzinie pozwoli na wprowadzenie jej elementów do zajęć indywidualnych i grupowych. Celem szkolenia jest, poszerzenie świadomości muzycznej na każdej płaszczyźnie – pracy z ciałem, głosem, rytmem, pulsem, instrumentami muzycznymi. Rozwijanie swojej wewnętrznej muzykalności; poszerzanie wiedzy o muzykoterapii i możliwościach wykorzystania jej w pracy z dziećmi w celach relaksacyjnych.

Materiały:

 • Prezentacja multimedialna do wglądu,
 • Plansze do druku w formie pdf,
 • Muzyka,
 • Filmy instruktarzowe.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 18 czerwca 2024 r. (18:30 - 20:00)
 • 26 czerwca 2024 r. (18:30 - 20:00)
 • 2 lipca 2024 r. (18:30 - 20:00)
 • 16 lipca 2024 r. (18:30 - 20:00)
 • 31 lipca 2024 r. (18:30 - 20:00)
 • 8 sierpnia 2024 r. (18:30 - 20:00)
 • 19 sierpnia 2024 - 18 sierpnia 2024 r. (18:30 - 20:00)
 • 28 sierpnia 2024 r. (18:30 - 20:00)
 • Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Monika Hiszpańska – absolwentka psychologii, pedagogiki oraz terapii pedagogicznej, ukończyła Edukacje Muzyczna w zakresie sztuki muzycznej, oraz Akademię Wychowania Fizycznego. Od wielu lat pracuje także jako instruktor tańca i Zumby. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla dzieci i dorosłych.