BULLYING – uczniowie ze spektrum autyzmu w obliczu przemocy rówieśniczej w szkole ogólnodostępnej – szkolenie on-line

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców dziecka z ASD. Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty, przyczyn oraz znaczenia występowania bullyingu w szkołach ogólnodostępnych, skierowanych w uczniów ze spektrum autyzmu.

💰Cena 219 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Bullying – definicja.
 2.  Statystyki związane z przemocą rówieśniczą w szkołach wobec uczniów z ASD.
 3. Przyczyny bullyingu.
 4.  Rodzaje bullyingu doświadczanego przez uczniów z zaburzeniami neurorozwojowymi.
 5. Oznaki bullyingu.
 6. Ofiara bullyingu – największe wyzwania.
 7. Kto najczęściej jest sprawcą bullyingu?
 8. Świadkowie przemocy jak klucz do rozwiązania.
 9. Skutki zastraszania i ich wpływ na funkcjonowanie uczniów z ASD.
 10. Rola nauczycieli wobec bullyingu.
 11. Jak zapobiegać przemocy rówieśniczej.
 12. Jak radzić sobie z agresorem?
 13. Błędy nauczycieli wobec bullyingu.

Korzyści: Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą i charakterystyką bullyingu oraz strategiami przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 18 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 19 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń - fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.