Wprawki dramowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 26 marca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 29 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 209 zł

  Odbiorcy: Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, także do innych osób pragnących poznać podstawy dramy.

  Opis: Szkolenie zachęci uczestników do otwierania dzieci poprzez dramę na głębsze przeżywanie siebie samych, literatury i świata, pokaże wiele ćwiczeń możliwych do wykorzystania w klasie na lekcji lub na zajęciach pozalekcyjnych.

  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do stosowania w praktyce metody dramy jako jednej z form aktywizujących, znacznie ułatwiających uczniom pełniejsze doświadczanie przekazywanych podczas nauczania treści oraz poznanie siebie dzięki głębszemu wchodzeniu w zadania.

  Program szkolenia:

  1. Otwieramy się na dramę- dlaczego i po co? Naprawdę warto!
  2. Otwieramy się na dramę- wprawki dramowe w nauczaniu wczesnoszkolnym.
  3. Dramowe doświadczenie- ćwiczenia, dzięki którym pójdziemy krok dalej.
  4. Dramowo nie tylko na języku polskim.
  5. Wszystkie teksty nasze są!-dramowe sposoby na zrozumienie literatury.
  6. Baśniowe love- prezentacja scenariuszy zajęć dramowych.

  Korzyści: Uczestnik  szkolenia pozna podstawowe założenia metodyki dramy, zrozumie potrzebę sięgania po bogactwo form dramowych w celu umożliwienia uczniom głębszego, a jednocześnie atrakcyjnego wejścia w poznawane treści, nauczy się stosować wprawki dramowe w pracy z uczniem, dzięki osobistemu doświadczeniu niektórych ćwiczeń. Drama ubogaci Twoje zajęcie, uatrakcyjni je  i ożywi!

  Materiały szkoleniowe: Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie banku ćwiczeń dramowych stosowanych przez prowadzącą oraz osiem scenariuszy zajęć dramowych związanych z baśniami w formie pliku pdf.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Łubkowska-Stanisławska  – nauczyciel z ponad dwudziestopięcioletnim już doświadczeniem; polonistka w SP w Kijewie Królewskim, wcześniej w gimnazjum; wykładowczyni na kierunku studiów podyplomowych dla nauczycieli w Akademii Ateneum w Gdańsku „Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem”; prowadząca zespół teatralny; pasjonatka nauczania, twórczego podejścia do życia i teatru; podobnie jak Ania z Zielonego Wzgórza bardziej żyjąca w świecie uczuć i wyobraźni niż twardo stąpająca po ziemi; autorka wydawnictw i artykułów na temat teatru i twórczości; propagatorka twórczości uczniowskiej, sama pisująca wiersze; organizatorka warsztatów teatralnych i dramowych dla dzieci, młodzieży, także od lat szkoląca nauczycieli; członkini różnych fascynujących grup dla pedagogów, które pozwalają jej się rozwijać i dodają skrzydeł do działania, ambasadorka Wiosny Edukacji; prywatnie mama dwojga dorosłych już dzieci, podkreślająca, iż doświadczenie ich drogi rozwoju bardzo wspierająco wpłynęło na postawę pedagoga otwartego na ucznia.