ABC Logopedy. Jak rozpocząć pracę logopedy i przygotować warsztat pracy? – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 5 lutego 2022 r. (09:00 - 12:00)
 • 26 marca 2022 r. (09:00 - 12:00)
 • 💰Cena 169 zł

  Program szkolenia:

  1. Praca logopedy w świetle przepisów prawa.
  2. Możliwości wykonywania zawodu logopedy – charakterystyka pracy w placówkach publicznych i niepublicznych.
  3. Wyposażenie gabinetu logopedycznego – stacjonarnego i mobilnego.
  4. Organizacja pracy logopedy – diagnoza, terapia, dokumentacja logopedyczna.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/