ABC Logopedy. Jak rozpocząć pracę logopedy i przygotować warsztat pracy? – szkolenie on-line

Szkolenie dla studentów logopedii ogólnej, absolwentów studiów logopedycznych oraz logopedów potrzebujący wsparcia w zorganizowaniu swojego warsztatu pracy. A także osób rozważających rozwinięcie swojej działalności terapeutycznej w ramach własnej działalności gospodarczej, w oświacie i w ramach kontraktu z NFZ.

Szkolenie w sposób szczegółowy omawia zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu logopedy. Skorzystają z niego zarówno studenci kierunków logopedycznych, osoby, które rozważają taką ścieżkę rozwoju zawodowego. Szkolenie jest również pomocne w sytuacji powrotu do wykonywania zawodu logopedy po przerwie. Podczas spotkania uczestnik zapozna się z obowiązującymi wymogami związanymi z wykonywaniem zawodu logopedy. Pozna wzory obowiązujących dokumentów niezbędnych w gabinecie logopedycznym. Zobaczy zdjęcia różnych gabinetów logopedycznych, zapozna się z podstawowym wyposażeniem miejsca pracy.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

1. Wymagania formalne w zawodzie logopedy – jak zostać logopedą?
2. Charakterystyka logopedy w klasyfikacji zawodów i specjalności.
3. Praca logopedy w świetle przepisów prawa.
4. Możliwości wykonywania zawodu logopedy – własna działalność gospodarcza, oświata, NFZ.
5. Charakterystyka pracy logopedy w oświacie – w placówkach publicznych i niepublicznych.
6. Wyposażenie gabinetu logopedycznego – stacjonarnego i mobilnego.
7. Organizacja pracy logopedy – diagnoza, terapia, dokumentacja logopedyczna.

Materiały szkoleniowe:

 • Prezentacja PDF z najważniejszymi informacjami prezentowanymi podczas szkolenia.
 • Wymagania związane z wykonywaniem zawodu logopedy klasyfikacja zawodów i specjalności.
 • Zestaw materiałów do notowania wyników diagnozy logopedycznej: karta artykulacyjna, karty oceny funkcji słuchowych, budowy aparatu artykulacyjnego etc.
 • Wzory dokumentów:
  • Zgoda na objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
  • Zgoda na badanie przesiewowe,
  • Wywiad logopedyczny umowa logopedy z dzieckiem – obrazkowa,
  • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,
  • informacja wychowawcy klasy o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 16 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 24 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 2 maja 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 10 maja 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 16 maja 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 22 maja 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 28 maja 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 3 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 11 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 27 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/