ABC Logopedy. Jak rozpocząć pracę logopedy i przygotować warsztat pracy? – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 11 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 18 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 26 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 31 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 14 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 24 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Studenci logopedii ogólnej, absolwenci studiów logopedycznych. Logopedzi potrzebujący wsparcia w zorganizowaniu swojego warsztatu pracy. Osoby rozważające rozwinięcie swojej działalności terapeutycznej w ramach własnej działalności gospodarczej, w oświacie i w ramach kontraktu z NFZ.

  Opis: Szkolenie w sposób szczegółowy omawia zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu logopedy. Skorzystają z niego zarówno studenci kierunków logopedycznych, osoby, które rozważają taką ścieżkę rozwoju zawodowego. Szkolenie jest również pomocne w sytuacji powrotu do wykonywania zawodu logopedy po przerwie. Podczas spotkania uczestnik zapozna się z obowiązującymi wymogami związanymi z wykonywaniem zawodu logopedy. Pozna wzory obowiązujących dokumentów niezbędnych w gabinecie logopedycznym. Zobaczy zdjęcia różnych gabinetów logopedycznych, zapozna się z podstawowym wyposażeniem miejsca pracy.

  Program szkolenia:

  1. Wymagania formalne w zawodzie logopedy – jak zostać logopedą?
  2. Charakterystyka logopedy w klasyfikacji zawodów i specjalności.
  3. Praca logopedy w świetle przepisów prawa.
  4. Możliwości wykonywania zawodu logopedy – własna działalność gospodarcza, oświata, NFZ.
  5. Charakterystyka pracy logopedy w oświacie – w placówkach publicznych i niepublicznych.
  6. Wyposażenie gabinetu logopedycznego – stacjonarnego i mobilnego.
  7. Organizacja pracy logopedy – diagnoza, terapia, dokumentacja logopedyczna.

  Materiały szkoleniowe:

  • Prezentacja PDF z najważniejszymi informacjami prezentowanymi podczas szkolenia.
  • Wymagania związane z wykonywaniem zawodu logopedy klasyfikacja zawodów i specjalności.
  • Zestaw materiałów do notowania wyników diagnozy logopedycznej: karta artykulacyjna, karty oceny funkcji słuchowych, budowy aparatu artykulacyjnego etc.
  • Wzory dokumentów:
   • Zgoda na objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
   • Zgoda na badanie przesiewowe,
   • Wywiad logopedyczny umowa logopedy z dzieckiem – obrazkowa,
   • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,
   • informacja wychowawcy klasy o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/