Coach sensomotoryki w spektrum autyzmu – szkolenie on-line

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, terapeutów wczesnego wspomagania, logopedów, neurologopedów, studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców dziecka z ASD. Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty, przyczyn oraz znaczenia współwystępowania zaburzeń sensorycznych w spektrum autyzmu.

💰Cena 219 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Integracja sensoryczna – istota procesu.
 2. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego jako jeden z wytycznych ICD-11.
 3. Mikro i makro odczucia sensoryczne.
 4. Wzorzec wrażliwości sensorycznej w ASD.
 5. Jak dziecko ze spektrum autyzmu odbiera otaczający świat?
 6. Neurofizjologia autyzmu.
 7. Przyczyny zaburzeń sensorycznych.
 8. Analiza i charakterystyka poszczególnych zmysłów.
 9. Rodzaje deficytów sensorycznych w ASD.
 10. Deficyty sensoryczne oraz ich wpływ na wybrane aspekty funkcjonowania dziecka z ASD:
 • chodzenie na palcach
 • kłopoty w interakcjach społecznych
 • zachowania niepożądane
 • inne
 1. Główne strategie wsparcia dziecka z ASD z współwystępującymi deficytami sensorycznymi.
 2. Dieta sensoryczna – istota i przykłady.
 3. Kwestionariusz analizy indywidualnego profilu sensorycznego dziecka z ASD.

Korzyści: Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą różnych obrazów klinicznych związanych z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, mogących wystąpić w ASD. Ponadto omówione zostaną strategie, które pomogą wspierać dziecko i poprawić jego funkcjonowanie.

Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 30 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 28 października 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń - fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.