Szkolenie Animacyjne

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 12 października 2024 r. (10:00 - 14:00)
 • 💰Cena  420 zł

  Animacja to dziedzina, która wciąż się rozwija. Aby być dobrym organizatorem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży istotne jest nasze usposobienie. Cechami niezbędnymi w tym zakresie są: uśmiech, szczerość, energia, kreatywność, elastyczność, odpowiedzialność i pasja.

  Szkolenie animacyjne jest dla wszystkich, którzy pracują bądź zamierzają pracować z dziećmi. Na szkoleniu na pewno nie zabraknie energii, uśmiechu i dobrej zabawy. Szkolenie podzielone jest na 4 tematy:

  • Integrację
  • Zabawy ruchowe
  • Tańce animacyjne
  • Konkursy, zawody

  Na każdym etapie zostaną zaprezentowane zabawy, które będzie można wykorzystać podczas pracy z dziećmi.

  Program:

  1. Zabawy integrujące grupę.
  2. Zabawy muzyczno-ruchowe.
  3. Tańce animacyjne.
  4. Zawody, konkursy drużynowe.

  Uczestnik szkolenia otrzymuje: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Bogucka - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale pedagogicznym, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie. Swoją podróż jako nauczyciel zaczynała w szkole podstawowej na stanowisku wychowawcy świetlicy. Pracując z dziećmi i młodzieżą upewniała się każdego dnia, że ten zawód to pasja. Obecnie pracuje w przedszkolu w Warszawie w najmłodszej grupie - 3-latków. W czasie wolnym od pracy prowadzi imprezy dla dzieci i młodzieży jako animator. Kocha muzykę oraz taniec. Przez 3 lata prowadziła zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 5-10 lat, także zajęcia umuzykalniające dla dzieci do 3 lat oraz ich rodziców. Nieustannie się dokształca, rozwija, uczestniczy w kursach, warsztatach, szkoleniach.