Praca z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 28 października 2021 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena: 160 zł

  Opis: Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji.

  Program szkolenia:

  1. Charakterystyka nadmiernej pobudliwości.
  2. Funkcjonowanie dziecka nadmierna pobudliwością w rodzinie i przedszkolu.
  3. Strategie postępowania z dzieckiem nadpobudliwym w przedszkolu
  4. Zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną dzieci.
  5. Ćwiczenia  kształtujące koncentrację uwagi i pamięć.
  6. Rola opowiadań relaksacyjnych.
  7. Przykłady opowiadań relaksacyjnych.
  8. Przykłady zabaw poprawiających radzenie sobie z impulsywnością.
  9. Jak w najlepszy sposób zaspokoić potrzeby dziecka, uwzględniając jego deficyty.

  Prowadząca: Ewa Mordalska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.