Współpraca z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie i autyzmem – szkolenie dla pracowników niepedagogicznych – szkolenie on-line

Pracownicy niepedagogiczni, asystenci nauczyciela, opiekunowie w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Świetlicach środowiskowych z uczniami  niepełnosprawnymi intelektualnie i ze spektrum autyzmu.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Przedstawienie podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim, autyzmem oraz z Zespołem Aspergera.
 2. Charakterystyka komunikowania się i nawiązywania relacji.
 3. Wspieranie rozwoju kluczowych umiejętności – wzmacnianie pozytywnych zachowań, motywowanie do pracy, budowanie relacji w grupie.
 4. Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami: agresją, autoagresją.
 5. Motywowanie się w sytuacjach kryzysu, wypalenia zawodowego.

Korzyści: 

 • Uczestnictwo w szkoleniu gwarantuje zdobycie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności pomocnych w pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie i ze spektrum autyzmu.
 • Na spotkaniu omówione zostaną cechy osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim oraz osób z autyzmem,  z Zespołem Aspergera.
 • Dostarczona wiedza pozwoli nawiązać właściwe relacje, pozwoli komunikować się oraz polepszy komfort pracy.
 • Zdobyta wiedza pozwoli opanować trudne zachowania podopiecznych, opanowania agresji oraz autoagresji osób niepełnosprawnych i ze spektrum autyzmu.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 25 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 28 maja 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 5 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/