Kompetentny nauczyciel wobec zaburzeń sensorycznych uczniów – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 13 marca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 10 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 209 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do pedagogów, nauczycieli przedszkola i szkoły, studentów kierunków pedagogicznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zaburzeń integracji sensorycznej oraz zdobywać praktyczne umiejętności do pracy z uczniem z zaburzeniami sensorycznymi.

  Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z istotą i zaburzeniami sensorycznymi oraz strategiami terapeutycznymi wobec ucznia z zaburzeniami SI.

  Program szkolenia:

  1. Co to jest integracja sensoryczna?
  2. Przyczyny zaburzeń sensorycznych
  3. Charakterystyka poszczególnych układów sensorycznych w kontekście deficytów dostrzeganych u przedszkolaków i uczniów
  4. Wpływ zaburzeń sensorycznych na funkcjonowanie, mowę, zachowanie i naukę
  5. Postępowanie terapeutyczne z dzieckiem z zaburzeniami SI w przedszkolu i w szkole
  6. Zalecenia dla nauczycieli:
  • Strategie wyciszające
  • Przestrzeń sensoryczna dla ucznia
  • Strategie w trakcie przerwy między lekcjami
  • Strategie podczas apelu i akademii szkolnych
  • Strategie na stołówce szkolnej
  • Inne strategie wspomagające ucznia
  1. Pytania uczestników.

  Korzyści – Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:

  • dysponuje wiedzą z zakresu ewentualnych zaburzeń sensorycznych ucznia
  • potrafi określić i dostrzec objawy zaburzeń sensorycznych
  • zna strategie wspomagające ucznia z zaburzeniami sensorycznymi w szkole i w przedszkolu
  • otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa i materiały szkoleniowe.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.