100 pomysłów na afazję – część I – Trening umiejętności pragmatycznych oraz odbioru informacji – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 3 września 2023 r. (09:00 - 14:00)
 • 💰Cena: 249 zł
   
  Odbiorcy: Szkolenie dla logopedów i neurologopedów pracujących z dorosłymi chorymi neurologicznie.
   
  Opis: Praktyczne podejście do terapii afazji. Omówienie strategii stosowanych na różnych etapach choroby. Różne podejścia terapeutyczne. Szczególnie szerokie omówienie specyficznej stymulacji funkcji (odbioru i rozumienia informacji językowych w cz. 1)
   
  Program szkolenia:
  1. Planowanie terapii: czynniki wpływające na terapię, dynamika zmian ze względu na czas od zachorowania.
  2. Możliwe „ścieżki terapeutyczne”.
  3. Usprawnianie komunikacji: terapia pragmatyczna, AAC, terapia skoncentrowana na pacjencie i jego otoczeniu przykładowe programy terapii globalnej afazji.
  4. Usprawnianie zaburzeń językowych: system semantyczny, system fonologiczny (c.d. w części II).
  5. Co decyduje o skuteczności terapii?
  6. Terapia grupowa (dobór grup, przykłady zadań).
  7. Dodatkowe możliwości terapeutyczne przy użyciu technik komputerowych (terapia językowa, terapia komunikacji, terapia poznawcza, inne wspomagające systemy).

  Korzyści: Zapoznanie z metodami i technikami pracy w przypadku afazji. Umiejętność tworzenia krótko- i długoterminowych planów terapii. Poznanie technik pracy w przypadku zaburzeń systemów semantycznego i fonologicznego. Zapoznanie z programami komputerowymi wspomagającymi terapie afazji.

  Materiały:

  • Własne opracowania: Wyznaczenie celów terapii. Kluczowe zagadnienia; Ścieżki terapii – wyznaczone dla różnych typów afazji etapy pracy;
  • Zebrane przykłady ćwiczeń konkretnych aspektów języka (obszerne i szczegółowe opisy ćwiczeń prezentowanych na szkoleniu).

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca –  Marika Litwin – dr n. med., absolwentka logopedii Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej), podyplomowych studiów w zakresie neurologopedii – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wykładowca Uniwersytetu SWPS i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych w zakresie rehabilitacji medycznej, neuropsychologii, neurologopedii oraz kursach szkoleniowych dla pracowników oświaty. Specjalista neurologopeda w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej CKR w Konstancinie. Zainteresowania zawodowe to zaburzenia połykania oraz zaburzenia językowe w chorobach neurologicznych. Autorka publikacji z zakresu afazji, dysartrii, dysfagii.