Radzenie sobie z agresją i trudnymi zachowaniami u dzieci z autyzmem – szkolenie on-line

Szkolenie dla kadry pedagogicznej i niepedagogicznej, specjalistów, terapeutów pracujących z uczniem podczas pobytu w szkole oraz innych zajęciach dodatkowych. Szkolenie ma na celu oswojenie słuchaczy z występowaniem niepokojących zachowa u dzieci i młodzieży. Szkolenie dostarczy wiedzę teoretyczną na temat zachowań trudnych. W oparciu o praktyczne wskazówki do pracy z uczniem uczestnik pozna szereg strategii wspomagających pracę nad takimi deficytami.

Uczestnik po ukończeniu szkolenia:

 • Dysponuje wiedzą z zakresu funkcjonowania ucznia ze spektrum autyzmu w szkole.
 • Dysponuje wiedzą teoretyczną z zakresu przyczyn i objawów agresji oraz innych trudnych zachowań.
 • W oparciu o przedstawione przykłady potrafi określić i dostrzec objawy zaburzeń ucznia.
 • Zna strategie wspomagające ucznia przejawiającego trudne zachowania w szkole i innych zajęciach.
 • Otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa i materiały szkoleniowe.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia: 

 1. Charakterystyka dziecka/ młodego człowieka ze spektrum autyzmu. 
 2. Definicja agresji i zachowań trudnych występujących u dzieci. 
 3. Dlaczego zachowanie trudne sprawia trudność w funkcjonowaniu na zajęciach dla prowadzącego. 
 4. Czynniki wywołujące agresję i inne zachowania trudne. 
 5. Czynniki utrudniające reakcje na zachowanie trudne. 
 6. Przystosowanie miejsca pracy z uczniem przejawiającym zachowania trudne i agresywne. 
 7. Eliminowanie nieporządanych zachowan w szkole. 
 8. Strategie eliminujące agresje i trudne zachowania u ucznia na zajęciach. 
 9. Studium przypadków. 
 10. Pytania uczestników. 

Korzyści dla uczestników:

 • Praktyczne umiejętności: Uczestnicy zdobędą praktyczne wskazówki i strategie do pracy z uczniem, co ułatwi im zarządzanie trudnymi zachowaniami w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Zwiększenie efektywności pracy: Poznane techniki i strategie pozwolą na bardziej efektywne prowadzenie zajęć oraz lepsze dostosowanie środowiska pracy do potrzeb uczniów z trudnymi zachowaniami.
 • Lepsze zrozumienie ucznia: Szkolenie pozwoli na głębsze zrozumienie przyczyn i objawów zachowań trudnych, co umożliwi szybsze reagowanie i odpowiednie wsparcie dla uczniów.
 • Poprawa bezpieczeństwa: Dzięki wiedzy na temat eliminowania niepożądanych zachowań, uczestnicy będą mogli zwiększyć bezpieczeństwo w klasie i innych miejscach, w których odbywają się zajęcia.
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych: Uczestnicy otrzymają certyfikaty, które potwierdzą ich umiejętności i mogą być dodatkowym atutem w karierze zawodowej.
 • Zwiększenie kompetencji komunikacyjnych: Lepsze zrozumienie specyfiki zachowań uczniów z autyzmem pozwoli na bardziej efektywną komunikację i współpracę z nimi oraz ich rodzinami.
 • Wsparcie w codziennej pracy: Materiały szkoleniowe i zdobyta wiedza będą stanowić wartościowe narzędzia do codziennej pracy z uczniami.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 19 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 27 lipca 2024 r. (09:00 - 12:00)
 • 5 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 13 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 22 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 30 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 5 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/