Wykorzystanie sztucznej inteligencji do dostosowywania materiałów dydaktycznych do potrzeb uczniów – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 27 sierpnia 2024 r. (09:00 - 10:10)

 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Szkolenie dedykowane jest wszystkim nauczycielom, którzy pragną zostać wyposażeni w wiedzę i praktyczne umiejętności związane z personalizacją nauczania przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję dowiedzieć się, jak dostosować swoje podejście dydaktyczne do potrzeb różnorodnych uczniów, aby zwiększyć efektywność i skuteczność procesu nauczania i uczenia się.

  Opis: Szkolenie skupia się na dostarczeniu nauczycielom wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących wykorzystania zaawansowanych technologii do zindywidualizowanego podejścia w procesie nauczania i uczenia się. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z narzędziami i strategiami, które umożliwiają dostosowanie materiałów , aby zapewnić optymalne doświadczenia edukacyjne dla każdego ucznia.

  Celem szkolenia jest dostarczenie nauczycielom wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji. Uczestnicy będą mieli okazję poznać różnorodne narzędzia, techniki i strategie, które mogą zastosować e swojej pracy, aby poprawić skuteczność nauczania, zwiększyć personalizację procesu nauczania oraz zautomatyzować niektóre rutynowe zadania.

  Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do personalizacji nauczania- definicja, korzyści.
  2. Technologie wspierające personalizację nauczania - przykłady narzędzi i platform wykorzystujących sztuczna inteligencję do personalizacji treści.
  3. Wykorzystanie analizy danych w personalizacji nauczania.
  4. Personalizacja treści i materiałów dydaktycznych.
  5. Etyczne aspekty personalizacji nauczania.

  Korzyści: Po zakończonym szkoleniu nauczyciel może odnieść wiele korzyści, w tym:

  • Zrozumienie zaawansowanych technologii edukacyjnych- szkolenie pozwoli nauczycielowi na zdobycie wiedzy na temat najnowszych narzędzi i technologii wykorzystujących sztuczną inteligencje w edukacji.
  • Pozna różne możliwości i funkcje tych narzędzi oraz zrozumie, jakie korzyści mogą przynieść w procesie nauczania i uczenia się.
  • Umiejętność dostosowania materiałów i metodyk. Dzięki szkoleniu nauczyciel będzie w stanie dostosować treści edukacyjne i metody nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów. Będzie mógł zindywidualizować materiały dydaktyczne i zadania, aby zaspokoić zróżnicowane poziomy zaawansowania i style uczenia się.
  •  Skuteczniejsza praca z uczniami o różnorodnych potrzebach. Personalizacja nauczania pozwoli nauczycielowi bardziej efektywnie obsłużyć uczniów o różnych zdolnościach.
  • Zwiększenie zaangażowania uczniów. Uczniowie będą bardziej zmotywowani, gdy poczują, że materiały są dostosowane do ich potrzeb.
  • Skuteczniejsze monitorowanie postępów uczniów. Dzięki analizie danych i narzędziom sztucznej inteligencji, nauczyciel będzie lepiej śledził postępy uczniów- to pozwoli na szybszą interwencję i dostosowanie strategii nauczania.
  • Zwiększenie efektywności procesu nauczania. Personalizacja nauczania może pomóc nauczycielowi lepiej wykorzystać czas i zasoby, ponieważ skupi się na tych obszarach, w których uczniowie potrzebują najwięcej wsparcia a jednocześnie dostosuje treści i zadania do poziomu i umiejętności uczniów.
  • Rozwinięcie kompetencji cyfrowych. Szkolenie umożliwi nauczycielowi rozwinięcie umiejętności wykorzystywania zaawansowanych technologii w pracy edukacyjnej. Będzie bardziej pewny w obsłudze narzędzi i aplikacji wspierających personalizacje nauczania.
  • Doskonalenie kreatywności dydaktycznej. Personalizacja nauczania wymaga kreatywności w dostosowywaniu treści i metod do różnorodnych potrzeb uczniów. Szkolenie może pomóc nauczycielowi rozwijać swoje umiejętności kreatywne w procesie nauczania.

  Materiały szkoleniowe: Szkolenie będzie miało formę prezentacji multimedialnych, pokazu możliwości narzędzi sztucznej inteligencji, dyskusji grupowych oraz praktycznych ćwiczeń. Uczestnicy będą mieli również możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami i najlepszymi praktykami związanymi z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji w edukacji.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: mgr Alina Stańczak- Absolwentka Biologii w SGGW. Ukończone studia podyplomowe na kierunkach: Chemia, Pedagogika, Oligofrenopedagogika, Zarządzanie w oświacie. Trener Procesu wspomagania placówek oświatowych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych. Czynny nauczyciel w szkole podstawowej, technikum i szkole dla dorosłych. Autorka innowacji pedagogicznych, stale poszukująca nowych metod nauczania.