Opieka logopedyczna nad dorosłym pacjentem neurologicznym w ośrodkach rehabilitacyjnych – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 16 grudnia 2023 r. (09:00 - 14:00)
 • 27 stycznia 2024 r. (09:00 - 17:00)
 • 💰Cena 400 zł

  Odbiorcy: studenci logopedii, logopedzi, neurologopedzi.

  Opis: Zapoznanie logopedów/neurologopedów ze specyfiką pracy w ośrodkach ochrony zdrowia oraz pracy z pacjentem pourazowym.

  Program szkolenia:

  1. Miejsce logopedy/neurologopedy w zespołach interdyscyplinarnych w ośrodkach rehabilitacji neurologicznej, prowadzenie dokumentacji medycznej.
  2. Pacjent wentylowany mechanicznie a logopedia.
  3. Rurki tracheostomijne.
  4. Higiena jamy ustnej pacjenta z rurką (+ przegląd akcesoriów).
  5. Rurka tracheostomijna a dysfagia.
  6. Terapia oddechowa.
  7. Dekaniulacja.
  8. Zapoznanie z kartami i przykładowymi wpisami lekarskimi.
  9. Pacjent żywiony dojelitowo/dożołądkowo.
  10. Badania przesiewowe i specjalistyczne w dysfagii.
  11. Nauka ponownego przyjmowania pokarmów u pacjenta z PEG.
  12. Eyetracking jako szansa na komunikację z pacjentem pourazowym.
  13. Metody stosowane w terapii neurologopedycznej w ośrodkach ochrony zdrowia.
  14. Wyposażenie gabinetu.
  15. Przegląd literatury specjalistycznej przydatnej w praktyce.

  Materiały szkoleniowe dla uczestników:

  • Badania przesiewowe w dysfagii,
  • Test przesiewowy dla pacjenta neurologicznego,
  • Skrypt z prezentacji,
  • Bibliografia.

  Korzyści: Zapoznanie ze specyfiką pracy z pacjentem dorosłym w ośrodkach intensywnej rehabilitacji a także z wyzwaniami, jakie czekają w nich logopedę/neurologopedę w zespole interdyscyplinarnym. Nabycie umiejętności selekcji informacji z kart leczenia, oceny stanu pacjenta pod kątem dostosowania odpowiednich oddziaływań neurologopedycznych oraz zaznajomienie akcesoriami niezbędnymi do pracy.

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Aneta Ajdacka – absolwentka studiów pedagogika specjalna spec. logopedia I i II stopnia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studiów podyplomowych „Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii” Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Swoje doświadczenie w pracy z pacjentami dorosłymi z zaburzeniami komunikacji o podłożu neurologicznym zdobywała pracując w Fundacji Avalon, Fundacji Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz Centrum Origin Otwock, gdzie pracuje w chwili obecnej. Członkini European Society for Swallowing Disorders oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.