Webquest – innowacyjna praca projektowa w Twojej klasie – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 16 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Szkolenie adresowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i średnich, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy i wprowadzić metodę kochaną przez miliony uczniów na całym świecie.

  Cele szkolenia: Uczestnik szkolenia dowie się, co to jest webquest, jak powinien być przygotowany, jakie są kryteria oceny i zasady pracy grupowej uczniów. Ponadto poszerzy swoją wiedzę o nowe metody pracy projektowej i najnowsze badania naukowe dotyczące uczniów.

  Program szkolenia:

  Część teoretyczna

  1. Co to jest webquest?
  2. Jak przygotować webquest?
  3. Pokolenia online – moi uczniowie. Co należy wiedzieć?
  4. Praca projektowa – narzędzia i zasady

  Część praktyczna

  1. Warsztat praktyczny – projektujemy swój pierwszy webquest
  2. Case study

  Korzyści dla uczestnika: Poszerzenie wiedzy na temat metod pracy projektowej, poznanie metody webquest, poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania uczniów, czyli pokolenia online.

  Materiały szkoleniowe:

  • Opracowanie dotyczące cyfrowego pokolenia.
  • Zbiór zasad tworzenia webquestów.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadzący: mgr Michał Twardosz – absolwent politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończył kurs „The Science of Learning - What Every Teacher Should Know” organizowany przez Columbia University w USA oraz Microsoft Innovative Educator. Zawodowo związany z edukacją w zakresie profilaktyki dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Specjalista pracujący w zakresie wsparcia ofiar przemocy szkolnej oraz wdrażania systemów wsparcia dla instytucji oświatowo-wychowawczych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych w zakresie interwencji kryzysowej. Autor wielu publikacji naukowych i publicystycznych dotyczących zagadnień cyfryzacji i nowych technologii. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, mających na celu rozwijania kompetencji kluczowych oraz wykorzystywania nowych technologii. Pasjonujący się zrównoważonym rozwojem, fonoholizmem i cyberprzemocą. Swoje zainteresowania poszerza w prowadzeniu badań nad zagadnieniami pokolenia „Always On”. Jako pasjonata przeprowadził setki rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i zajęć praktycznych dla uczniów.