Praca z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym – szkolenie on-line

Szkolenie jest skierowane dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów placówek oświatowych. Uczeń niedostosowany lub zagrożony niedostosowaniem społecznym to dla nauczyciela olbrzymie wyzwanie. W pierwszym kontakcie może pojawić się stres i frustracja. Nauczyciele są pełni obaw, nie wiedzą czy są w stanie dotrzeć do ucznia i udzielić mu pomocy. Szkolenie pozwoli na poznanie: podstawowych przejawów niedostosowania społecznego uczniów, metod pracy oraz form organizowania zajęć na terenie szkoły.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Cele szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • uzyskanie umiejętności rozpoznawania i diagnozy ucznia z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym,
 • wzbogacenie warsztatu pracy o metody pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Program szkolenia:

 1. Charakterystyka ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym
 2. Jako postępować z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
 3. Aspekty prawne związane z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym
 4. Praca wychowawcza z uczniem z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym.
 5. Metody pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Korzyści: Uczestnicy szkolenia znajdą odpowiedz na pytania:

 • Czym jest niedostosowanie społeczne i z czego może wynikać,
 • Jakie możliwości oferuje szkoła uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
 • Jak pracować z uczniem niedostosowaniem społecznym.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 20 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 9 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 19 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 30 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/