Praca z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 30 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 27 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Szkolenie jest skierowane dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów placówek oświatowych.

  Opis: Uczeń niedostosowany lub zagrożony niedostosowaniem społecznym to dla nauczyciela olbrzymie wyzwanie. W pierwszym kontakcie może pojawić się stres i frustracja. Nauczyciele są pełni obaw, nie wiedzą czy są w stanie dotrzeć do ucznia i udzielić mu pomocy. Szkolenie pozwoli na poznanie: podstawowych przejawów niedostosowania społecznego uczniów, metod pracy oraz form organizowania zajęć na terenie szkoły.

  Cele szkolenia:

  • poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • uzyskanie umiejętności rozpoznawania i diagnozy ucznia z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym,
  • wzbogacenie warsztatu pracy o metody pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

  Program szkolenia:

  1. Charakterystyka ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym
  2. Jako postępować z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
  3. Aspekty prawne związane z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym
  4. Praca wychowawcza z uczniem z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym.
  5. Metody pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

  Korzyści: Uczestnicy szkolenia znajdą odpowiedz na pytania:

  • Czym jest niedostosowanie społeczne i z czego może wynikać,
  • Jakie możliwości oferuje szkoła uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
  • Jak pracować z uczniem niedostosowaniem społecznym.

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/