Dysfagia neurogenna u dorosłych – szkolenie on-line

Szkolenie kierowane do logopedów i neurologopedów oraz fizjoterapeutów. Na szkoleniu przedstawione zostanie etiologia i patogeneza zaburzeń połykania towarzysząca chorobom neurologicznym u dorosłych; omówiona zostanie fizjologia i patologia połykania. Zaprezentowane zostaną etapy i metody diagnozy dysfagii. Szeroko omówione zostanie podejście terapeutyczne (metod adaptacyjnych, kompensacyjnych i restytucyjnych) z licznymi przykładami konkretnych ćwiczeń.

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:
 1. Wstępne informacje o połykaniu.
 2. Anatomia i fizjologia połykania: struktury jamy ustnej i gardła, układ nerwowy – regulacja.
 3. Patologia: definicja dysfagii, patomechanizmy, etiologia zaburzeń połykania, konsekwencje kliniczne dysfagii.
 4. Badanie połykania: próby kliniczne, testy przesiewowe, badania instrumentalne, skale oceny.
 5. Terapia dysfagii: założenia i cele terapii, adaptacja, kompensacja, restytucja, działania wspomagające.

💰Cena: 249 zł

Korzyści: Zdobycie wiedzy na temat mechanizmów połykania i możliwych dysfunkcji uwarunkowanych nuerologicznie. Umiejętność doboru narzędzi i przeprowadzenia diagnozy dysfagii u dorosłych. Określenie typów i głębokości zaburzeń. Planowanie terapii z uwzględnieniem hierarchii zaburzeń. Dobór rodzaju treningu i prowadzenie terapii na różnych etapach choroby.

Materiały:

 • Postepowanie terapeutyczne w przypadku dysfagii (opracowanie własne); konspekt szkolenia i zalecenia dla pacjentów (opracowanie własne)
 • Artykuł (PDF) Postępowanie logopedyczne w zaburzeniach połykania. Agnieszka Jarzyńska-Bućko, Agata Szkiełkowska, Marzena Mularzuk;
 • Linki do filmów dotyczących metod diagnostycznych. Linki do stron z materiałami dydaktycznymi i testami.
 • Metody terapii apraksji mowy. Podsumowanie szkolenia – opracowanie własne.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 3 marca 2024 r. (09:00 - 14:00)
 • 10 marca 2024 r. (09:00 - 14:00)
 • 17 marca 2024 r. (09:00 - 14:00)
 • 24 marca 2024 r. (09:00 - 14:00)
 • 7 kwietnia 2024 r. (09:00 - 14:00)
 • 14 kwietnia 2024 r. (09:00 - 14:00)
 • 21 kwietnia 2024 r. (09:00 - 14:00)
 • 28 kwietnia 2024 r. (09:00 - 14:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca –  Marika Litwin – dr n. med., absolwentka logopedii Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej), podyplomowych studiów w zakresie neurologopedii – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wykładowca Uniwersytetu SWPS i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych w zakresie rehabilitacji medycznej, neuropsychologii, neurologopedii oraz kursach szkoleniowych dla pracowników oświaty. Specjalista neurologopeda w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej CKR w Konstancinie. Zainteresowania zawodowe to zaburzenia połykania oraz zaburzenia językowe w chorobach neurologicznych. Autorka publikacji z zakresu afazji, dysartrii, dysfagii.