Dysfagia neurogenna u dorosłych – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 22 października 2023 r. (09:00 - 14:00)
 • 3 grudnia 2023 r. (09:00 - 14:00)
 • 💰Cena: 249 zł
   
  Odbiorcy: Szkolenie kierowane do logopedów i neurologopedów oraz fizjoterapeutów.
   
  Opis: Przedstawienie etiologii i patogenezy zaburzeń połykania towarzyszących chorobom neurologicznym u dorosłych; omówienie fizjologii i patologii połykania. Prezentacja etapów i metod diagnozy dysfagii. Szerokie omówienie podejść terapeutycznych (metod adaptacyjnych, kompensacyjnych i restytucyjnych) z licznymi przykładami konkretnych ćwiczeń. 
   
  Program szkolenia:
  1. Wstępne informacje o połykaniu.
  2. Anatomia i fizjologia połykania: struktury jamy ustnej i gardła, układ nerwowy – regulacja.
  3. Patologia: definicja dysfagii, patomechanizmy, etiologia zaburzeń połykania, konsekwencje kliniczne dysfagii.
  4. Badanie połykania: próby kliniczne, testy przesiewowe, badania instrumentalne, skale oceny.
  5. Terapia dysfagii: założenia i cele terapii, adaptacja, kompensacja, restytucja, działania wspomagające.

  Korzyści: Zdobycie wiedzy na temat mechanizmów połykania i możliwych dysfunkcji uwarunkowanych nuerologicznie. Umiejętność doboru narzędzi i przeprowadzenia diagnozy dysfagii u dorosłych. Określenie typów i głębokości zaburzeń. Planowanie terapii z uwzględnieniem hierarchii zaburzeń. Dobór rodzaju treningu i prowadzenie terapii na różnych etapach choroby.

  Materiały:

  • Postepowanie terapeutyczne w przypadku dysfagii (opracowanie własne); konspekt szkolenia i zalecenia dla pacjentów (opracowanie własne)
  • Artykuł (PDF) Postępowanie logopedyczne w zaburzeniach połykania. Agnieszka Jarzyńska-Bućko, Agata Szkiełkowska, Marzena Mularzuk;
  • Linki do filmów dotyczących metod diagnostycznych. Linki do stron z materiałami dydaktycznymi i testami.
  • Metody terapii apraksji mowy. Podsumowanie szkolenia – opracowanie własne.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca –  Marika Litwin – dr n. med., absolwentka logopedii Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej), podyplomowych studiów w zakresie neurologopedii – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wykładowca Uniwersytetu SWPS i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych w zakresie rehabilitacji medycznej, neuropsychologii, neurologopedii oraz kursach szkoleniowych dla pracowników oświaty. Specjalista neurologopeda w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej CKR w Konstancinie. Zainteresowania zawodowe to zaburzenia połykania oraz zaburzenia językowe w chorobach neurologicznych. Autorka publikacji z zakresu afazji, dysartrii, dysfagii.