Efektywna praca na zajęciach rewalidacyjnych z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 31 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 13 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane do nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, nauczycieli wspomagających, którzy mają potrzebę wzbogacenia swojego warsztatu pracy o nowe metody i formy pracy oraz ciekawe rozwiązania, które pozwolą na opanowanie i zmotywowanie uczniów przejawiających niechęć, brak motywacji do pracy na lekcji, koncentracji oraz pozyskiwania wiedzy; pozwolą nawiązać relacje, zmotywować do pracy, opanować zamierzone cele programowe.

  Opis: 

  Program szkolenia:

  1. Charakterystyka ucznia niepełnosprawnego intelektualnie.
  2. Jak stworzyć sprzyjające warunki pracy do przeprowadzenia zajęć rewalidacyjnych?
  3. Jak postępować z uczniem, aby zmotywować go do pracy na zajęciach?
  4. Jak dobrać odpowiednie metody i formy pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie?
  5. Jakie wzmocnienia stosować w czasie spotkania?
  6. Jak ciekawie przygotować zajęcia, wykorzystując materiały ogólnodostępne?

  Korzyści: W czasie spotkania można pozyskać wiedzę niezbędną do pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, jak radzić sobie z brakiem motywacji, trudnościami z rozpoczęciem pracy. Poznamy metody i formy pracy na zajęciach rewalidacyjnych. Wspólnie w oparciu o doświadczenia i potrzeby uczestników szkolenia stworzymy wskazówki do pracy oraz sposoby na przygotowanie ciekawych zajęć. Uczestnik zostaje zaopatrzony w wskazówki do pracy na zajęciach rewalidacyjnych z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/