Neofobia żywieniowa wyzwaniem dla nauczyciela przedszkola – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 9 stycznia 2024 r. (19:00 - 21:00)
 • 💰Cena – 159 zł

  Obiorcy: Nauczyciele przedszkola, nauczyciele wspomagający, kadra opiekuńcza w przedszkolu, personel pomocniczy przedszkola.

  Opis: Neofobia żywieniowa to czas w rozwoju dziecka, który przypada głównie na etap edukacji przedszkolnej. W głowach wychowawców rodzi się wówczas wiele pytań: czy każda trudność z jedzeniem w tym wieku jest przejściowa? Jak reagować na odmowy dzieci? Czy relacjonować rodzicom menu dziecka z pobytu w przedszkolu?

  Cele szkolenia: Zapoznanie uczestników jednostkami diagnozowanymi u dzieci z trudnościami w karmieniu, zapoznanie z podziałem odpowiedzialności i zadań pomiędzy nim-rodzicem-terapeutą karmienia-dzieckiem, zapoznanie z działaniami wspomagającymi proces.

  Program szkolenia:

  Cz. I. Zrozumieć dziecko

  1. Do kogo trafić może “niejadek”?
  2. Jakie zaburzenia diagnozuje się w przypadku trudności z jedzeniem?
  3. Rola nauczyciela w procesie trudności z karmieniem/jedzeniem.

  Cz. II. Jak nauczyciel może wspomóc terapię?

  1. Organizacja posiłków
  2. Presja
  3. Masaże (zasady i przydatne gadżety)
  4. Wspomaganie motoryki
  5. Wspomaganie sensoryki
  6. Komunikacja (reakcja na odmowę, zachęcanie, mówienie o jedzeniu)
  7. Zabawa jedzeniem tzw. Oswajanie.

  Korzyści: 

  • pedagog nabędzie umiejętność przesiewowego odróżniania dzieci, które przechodzą naturalny dla rozwoju czas neofobii od dzieci, które potrzebują pomocy specjalistycznej,
  • nauczyciel nabędzie wiedzę na temat przeprowadzania rozmów z rodzicami oraz osób, do których można skierować rodzinę po pomoc,
  • nauczyciel uzyska praktyczne wskazówki dotyczące komunikacji podczas posiłku,
  • uczestnik pozna zasady organizacji posiłku w grupie
  • uczestnik dowie się, jakie zabawy może wprowadzić w grupie, by włączać oswajanie produktów a także profilaktykę rozwoju trudności z karmieniem
  • pedagog pozna gadżety wspomagające lub włączane do terapii karmienia oraz uzyska wiedzę na temat ich obsługi, by kontynuować proces terapii także w sytuacjach codziennych.

  Materiały szkoleniowe: Uczestnik otrzymuje: materiał pdf charakteryzujący różne jednostki trudności z karmieniem, notatkę „przesiewową” dla odróżnienia neofobii żywieniowej od trudności wymagających terapii, skrypt komunikatów wspierających, przykłady komunikatów i zachowań zawierających presję, zasady oswajania

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Monika Budkowska – neurologopeda, logopeda audiolog, terapeuta karmienia i wybiórczości pokarmowej oraz terapeuta miofunkcjonalny. Doświadczenie terapeutyczne zdobywa na co dzień pracując z dziećmi, dydaktycznie rozwija się jako szkoleniowiec oraz wykładowca akademicki. W przestrzeni internetowej można spotkać ją na stronie facebook Domowa logopedia Monika Budkowska oraz na grupie Wybiórczość pokarmowa, którą administruje i zarządza. Prywatnie interesuje się rozwojem osobistym i psychologią a sztukę wystąpień publicznych szlifuje w lubelskim klubie Toastmasters.