Neofobia żywieniowa wyzwaniem dla nauczyciela przedszkola – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 159 zł

Obiorcy: Nauczyciele przedszkola, nauczyciele wspomagający, kadra opiekuńcza w przedszkolu, personel pomocniczy przedszkola.

Opis: Neofobia żywieniowa to czas w rozwoju dziecka, który przypada głównie na etap edukacji przedszkolnej. W głowach wychowawców rodzi się wówczas wiele pytań: czy każda trudność z jedzeniem w tym wieku jest przejściowa? Jak reagować na odmowy dzieci? Czy relacjonować rodzicom menu dziecka z pobytu w przedszkolu?

Cele szkolenia: Zapoznanie uczestników jednostkami diagnozowanymi u dzieci z trudnościami w karmieniu, zapoznanie z podziałem odpowiedzialności i zadań pomiędzy nim-rodzicem-terapeutą karmienia-dzieckiem, zapoznanie z działaniami wspomagającymi proces.

Program szkolenia:

Cz. I. Zrozumieć dziecko

 1. Do kogo trafić może “niejadek”?
 2. Jakie zaburzenia diagnozuje się w przypadku trudności z jedzeniem?
 3. Rola nauczyciela w procesie trudności z karmieniem/jedzeniem.

Cz. II. Jak nauczyciel może wspomóc terapię?

 1. Organizacja posiłków
 2. Presja
 3. Masaże (zasady i przydatne gadżety)
 4. Wspomaganie motoryki
 5. Wspomaganie sensoryki
 6. Komunikacja (reakcja na odmowę, zachęcanie, mówienie o jedzeniu)
 7. Zabawa jedzeniem tzw. Oswajanie.

Korzyści: 

 • pedagog nabędzie umiejętność przesiewowego odróżniania dzieci, które przechodzą naturalny dla rozwoju czas neofobii od dzieci, które potrzebują pomocy specjalistycznej,
 • nauczyciel nabędzie wiedzę na temat przeprowadzania rozmów z rodzicami oraz osób, do których można skierować rodzinę po pomoc,
 • nauczyciel uzyska praktyczne wskazówki dotyczące komunikacji podczas posiłku,
 • uczestnik pozna zasady organizacji posiłku w grupie
 • uczestnik dowie się, jakie zabawy może wprowadzić w grupie, by włączać oswajanie produktów a także profilaktykę rozwoju trudności z karmieniem
 • pedagog pozna gadżety wspomagające lub włączane do terapii karmienia oraz uzyska wiedzę na temat ich obsługi, by kontynuować proces terapii także w sytuacjach codziennych.

Materiały szkoleniowe: Uczestnik otrzymuje: materiał pdf charakteryzujący różne jednostki trudności z karmieniem, notatkę „przesiewową” dla odróżnienia neofobii żywieniowej od trudności wymagających terapii, skrypt komunikatów wspierających, przykłady komunikatów i zachowań zawierających presję, zasady oswajania

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Monika Budkowska – neurologopeda, logopeda audiolog, terapeuta karmienia i wybiórczości pokarmowej oraz terapeuta miofunkcjonalny. Doświadczenie terapeutyczne zdobywa na co dzień pracując z dziećmi, dydaktycznie rozwija się jako szkoleniowiec oraz wykładowca akademicki. W przestrzeni internetowej można spotkać ją na stronie facebook Domowa logopedia Monika Budkowska oraz na grupie Wybiórczość pokarmowa, którą administruje i zarządza. Prywatnie interesuje się rozwojem osobistym i psychologią a sztukę wystąpień publicznych szlifuje w lubelskim klubie Toastmasters.