Emisja głosu dla nauczycieli

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • Lublin 8 września 2024 r. (09:00 - 13:00)
 • 💰Cena: 500 zł
  Odbiorcy: Szkolenie jest nauczycieli i specjalistów przedszkolnych oraz szkolnych, którzy mają problemy z głosem, oraz tych których głos często zawodzi, którzy chcą uniknąć męczliwości i zyskać świadomość własnego głosu. Uczestnicy nabędą umiejętności prawidłowej techniki mowy i modulacji głosu, które wykorzystają w codziennej pracy i  komunikacji.
   

  Cele szkolenia:

  • Uczestnicy nabędą umiejętności prawidłowej techniki mowy i modulacji głosu, które wykorzystają w codziennej pracy i  komunikacji.
  • Nauka świadomego korzystania ze swojego głosu.
  • Nabycie umiejętności relaksacji głosu.
  Program szkolenia:
  1. Mowa i narządy mowy.
  2. Oddychania przeponowego, podparcie. 
  3. rawidłowa artykulacja.
  4. Praca rezonatorów.
  5. Wzmocnienie siły i nośności głosu.
  6. Różnicowanie modulacji, akcentowania, intonacji, tempa i siły głosu.
  7. Dbanie o zdrowy głos i zapobieganie jego chorobom.
  8. Obniżanie tremy przy autoprezentacji.

  Korzyści: Uczestnicy nabędą wiedzę o:

  • prawidłowej emisji głosu,
  • budowie aparatu mowy,
  • sposobie prawidłowego oddychania,
  • procesie fonacji,
  • wykorzystaniu rezonatorów w procesie tworzenia i wzmacniania dźwięku,
  • poprawnej artykulacji,
  • profilaktyce i higienie głosu oraz relaksacji.

  Materiały:

  • Prezentacja.
  • Ćwiczenia w formie pdf.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Monika Hiszpańska – absolwentka psychologii, pedagogiki oraz terapii pedagogicznej, ukończyła Edukacje Muzyczna w zakresie sztuki muzycznej, oraz Akademię Wychowania Fizycznego. Od wielu lat pracuje także jako instruktor tańca i Zumby. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla dzieci i dorosłych.