Rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów – szkolenie on-line

Szkolenie dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych chcący modelować prospołeczne zachowania dzieci i rozwijać ich inteligencję emocjonalną na co dzień i na dedykowanych temu zajęciach.

Szkolenie ma za zadanie praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno społeczne i wykorzystywania w tym celu codziennych sytuacji szkolnych czy przedszkolnych. Szkolenie dostarcza narzędzi do pracy z dziećmi, które pomagają zrozumieć dotykające nas emocje, odczytywać płynące z nich sygnały i wyrażać je w sposób bezpieczny i twórczy. Szkolenie pomoże również w pracy nad złością i agresją, budowaniu zdrowych relacji i radzeniu sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Uczestnicy szkolenia:

 • pogłębią zrozumienie emocji w życiu człowieka,
 • poznają sposoby odczytywania i regulowania emocji,
 • dowiedzą się, jak uczyć dzieci i młodzież odczytywania emocji, intencji oraz przewidywania zachowań i reakcji innych ludzi,
 • pogłębią zdolność stawiania granic i budowania relacji oraz zyskają wiedzę jak przekazać te umiejętności uczniom,
 • poszerzą swój warsztat pracy w temacie radzenia sobie ze złością i agresją,
 • uzyskają inspiracje do tworzenia szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

Program szkolenia:

I Jak rozwija się inteligencja emocjonalna i społeczna dziecka?

 1. Historia emocji – psychosomatyczna natura reakcji emocjonalnych.
 2. Wpływ emocji na zachowania społeczne.
 3. Wpływ rozwoju moralnego na relacje międzyludzkie

II Metody rozwijania empatii, samoświadomości i samoakceptacji

 1. Teoria czytania umysłu – czyli jak zrozumieć co czuje i myśli druga osoba.
 2. Techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami.
 3. Diagnoza dobrostanu emocjonalnego uczniów – metody i narzędzia.

III Kształtowanie właściwej komunikacji i postawy asertywnej

 1. Core values – moje wewnętrzne granice
 2. Koło potrzeb ucznia.
 3. Komunikat JA i jego zastosowanie w różnych sytuacjach społecznych.

IV Prezentacja gier i zabaw rozwijających kompetencje psychospołeczne

 1. Termometr uczuć
 2. Mapa emocji Roberta Plutchika
 3. Portret emocji
 4. Alfabet emocji
 5. Inne

Materiały szkoleniowe:

 • Karty pracy: termometr uczuć, koło potrzeb, ramy do portretów emocji,
 • Kwestionariusz dobrostanu psychicznego ucznia,
 • Notatkę pdf.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 26 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 1 października 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 6 listopada 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 12 grudnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Varol (Wnęk) – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.