Zarządzanie sobą w czasie – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 3 listopada 2021 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena – 149 zł

  Odbiorcy:: nauczycieli, wychowawców, specjalistów pracujących z dziećmi, dyrektorów szkół i przedszkoli, którzy pracując dla dobra innych, zapominają o sobie.

  Opis: Szkolenie wskaże drogę do odzyskania równowagi między życiem zawodowym a osobistym, da uczestnikom narzędzia do pracy nad własnym poczuciem sprawczości oraz szczęścia, pokaże, jak być gospodarować czasem dbając o siebie i innych.

  Cele/korzyści:

  Uczestnicy szkolenia:

  – odświeżą wiedzę o sobie samych

  – poznają swoje trzonowe wartości

  – dowiedzą się jak zarządzać zadaniami, aby skutecznie realizować swoje priorytety

  – nauczą się podejmować decyzje w zgodzie ze sobą

  – poznają metody relaksacyjne

  Program – Jakie zagadnienia będą omawiane podczas tego szkolenia?

  Wartości trzonowe wg Jeffreya Scotta – podejmowanie decyzji w zgodzie ze sobą

  Zasada skuteczności wg Patero – minimalizowanie wysiłku na rzecz maksymalizowania skuteczności

  Matryca Eisenhowera – prioretetyzacja zadań

  Model planowania SMART

  Trening autogenny Shultza – relaksacja

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Wnęk – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.