Tyflologopedia w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 159 zł

Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

Program:

  1. Dziecko z wadą wzroku w gabinecie – od czego zacząć?
  2. Jak przeprowadzić postępowanie diagnostyczne w zakresie tyflogopedii?
  3. Moc inspiracji i praktycznych wskazówek do postępowanie terapeutycznego z dzieckiem z wadą wzroku.
  4. Doświadczenia własne.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/