Tyflologopedia w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej – szkolenie on-line

Szkolenie przeznaczone dla tyflologopedów, logopedów, neurologopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli współorganizujących proces kształcenia.

Praca logopedy wiąże się z częstym wykorzystaniem materiału wyrazowo-obrazkowego… Jednak są takie sytuacje, w których musimy stawić czoła ogromnym wyzwaniom. Takim wyzwaniem jest praca z dzieckiem, którego wzrok nie funkcjonuje prawidłowo. Tyflologopeda pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością wzroku. Wspiera dzieci w procesie rozwoju mowy, stymuluje rozwój poznawczy, usprawnia artykulację i komunikację. Taki terapeuta musi jednak wyposażyć swój warsztat pracy w praktyczne pomoce, które poprzez stymulację innych zmysłów pomogą dziecku zapamiętywać słowa i ich znaczenie. Na tym szkoleniu zdobędziecie Państwo praktyczne wskazówki – jak stawić czoła temu ogromnemu wyzwaniu i poznacie ogrom możliwości terapeutycznych dla dzieci z mózgowymi zaburzeniami widzenia, słabowidzących i niewidomych.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Jak wzrok wpływa na rozwój mowy.
 2. Dziecko z wadą wzroku w gabinecie – od czego zacząć?
 3. Wady refrakcji, zez, zaburzenia widzenia obuocznego, zaćma, jaskra, retinopatia wcześniaków, nowotwory narządu wzroku, CVI mózgowe zaburzenia widzenia.
 4. Terapia logopedyczna dziecka z wadą wzroku.
 5. Wizualizacja, znaki przestrzenno-dotykowe, stereognozja w diagnozie i terapii logopedycznej.
 6. Nauka czytania i pisania alfabetem Braille’a jako element terapii logopedycznej.
 7. Gry i zabawy logopedyczne w oparciu o percepcję słuchową i dotykową.
 8. Praktyczne inspiracje terapeutyczne dla dzieci słabowidzących i niewidomych na zajęcia rozwijające mowę.

Korzyści: Uczestnik:

 • Dowie się jak wygląda warsztat pracy tyflologopedy,
 • Pozna zasady pracy logopedycznej z dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową,
 • Otrzyma praktyczne wskazówki do opracowania materiałów edukacyjno-terapeutycznych,
 • Dowie się jak stymulować rozwój mowy dzieci słabowidzących, niewidomych i z mózgowymi zaburzeniami widzenia.

Materiały:

 • Prezentacja PDF z najważniejszymi informacjami prezentowanymi podczas szkolenia,
 • wizualizacja AAC – symbole kontrastowe,
 • alfabet Braille’a – plakaty,
 • książeczka do nauki alfabetu Braille’a,
 • Szablon do sensorycznej pomocy do nauki liter,
 • szablon książeczki przestrzenno-dotykowej samogłoski i spółgłoski.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 17 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 26 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 7 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 19 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 17 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 27 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/