Holistyczna diagnoza logopedyczna – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 15 kwietnia 2023 r. (09:00 - 15:00)
 • 1 lipca 2023 r. (09:00 - 15:00)

 • 💰Cena 350 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do logopedów, neurologopedów, studentów kierunków logopedycznych.

  Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem diagnostycznym w gabinecie logopedycznym w ujęciu całościowym pacjenta.

  Program szkolenia:

  1. 1. Wprowadzenie do tematu diagnozy.
   2. Niemowlak u logopedy wprowadzenie.
   3. Wywiad z rodzicami pacjenta.
   4. Analiza nagrań ze środowiska naturalnego dziecka.
   5. Obserwacja aktywności.
   6. Obserwacja mowy swobodnej dziecka.
   7. Rozumienie poleceń.
   8. Badanie słuchu metodą akumetryczną.
   9. Ocena anatomiczna narządów artykulacyjnych i sprawności warg i języka.
   10. Oddychanie.
   11. Duża i mała motoryka.
   12. Artykulacja podstawowych głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazu – próba wyrazowa.
   13. Słuch fonematyczny.
   14. Percepcja wzrokowo – motoryczna.
   15. Ocena mechanizmów lewopółkulowych.
   16. Lateralizacja.
   17. Test praksji posturalnej i oralnej.
   18. Czas na pytania.

  Korzyści: Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą procesu diagnostycznego oraz krok po kroku będzie w stanie samodzielnie przeprowadzić holistyczną diagnozę logopedyczną.

  Materiały: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe oraz niektóre autorskie kwestionariusze diagnostyczne w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.