Praca z dziećmi z trudnościami w uczeniu się w edukacji wczesnoszkolnej – szkolenie on-line

Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, studentów pedagogiki. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej. Pozwala ono na rozpoznanie przyczyn trudności w nauce oraz metod, które można wykorzystać na zajęciach. Uczestnicy będą mieli również możliwość zapoznania się z przepisami regulującymi pracę z dzieckiem z trudnościami w nauce oraz z drukami dokumentów.

Cele szkolenia:

 • Zapoznają się z pojęciami: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia;
 • Zapoznają się z przyczynami trudności oraz ich charakterystyką;
 • Dowiedzą się, jakie działania profilaktyczne można podjąć w pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się;
 • Poznają sposoby rozpoznawania trudności w uczeniu się;
 • Zapoznają się ze sposobami pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się;
 • Poznają założenia prawne dotyczące pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się;
 • Poznają ćwiczenia, zabawy i aktywności wykorzystywane w pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się;
 • Poznają sposoby pracy wielozmysłowej na zajęciach.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. SPE - wyjaśnienie pojęcia.
 2. Podział trudności z wyszczególnieniem ich objawów.
 3. Wymagania wynikające z rozporządzenia.
 4. Dynamika pracy z uczniem.
 5. Sposoby organizacji pracy z uczniem z SPE.
 6. Metody i formy pracy z uczniem z SPE w edukacji wczesnoszkolnej.
 7. Ćwiczenia i aktywności wykorzystywane na zajęciach z dzieckiem ze SPE.
 8. Przykładowe pomoce i karty pracy, które mogą zostać wykorzystane na zajęciach.
 9. Podsumowanie/wnioski.

Korzyści:

 • umiejętność rozpoznawania objawów trudności w uczeniu się;
 • zapoznanie się z odpowiednią dokumentacją, która powinna być prowadzona w szkole,
 • poznanie zapisów znajdujących się w rozporządzeniu;
 • opanowanie umiejętności opracowania planu pracy z dzieckiem.

Materiały szkoleniowe: scenariusz zajęć, przykładowe karty pracy, plan pracy z dzieckiem z trudnościami w nauce, prezentacja.

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 17 czerwca 2024 r. (18:30 - 21:30)
 • 25 czerwca 2024 r. (18:30 - 21:30)
 • 4 lipca 2024 r. (18:30 - 21:30)
 • 15 lipca 2024 r. (18:30 - 21:30)
 • 26 lipca 2024 r. (18:30 - 21:30)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz – Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Z zawodu nauczyciel i pedagog, z zamiłowania i powołania terapeuta. Ukończyła studia z zakresu terapii pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia, m.in. terapię ręki. Uwielbia pracę z dziećmi i rodzicami. Jest właścicielką gabinetu terapeutycznego Zmysłek Centrum Rozwoju i Wsparcia Dziecka. Swoją pasję bycia terapeutą realizuje również pisząc artykuły związane z pedagogiką, terapią pedagogiczną, nauczaniem i integracją sensoryczną. Prywatnie – szczęśliwa mężatka, która uwielbia czytać książki i chodzić do teatru. Kiedy tylko ma możliwość podróżuje, szczególnie na Wschód, który ogromnie ją fascynuje.