Praca z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w edukacji wczesnoszkolnej – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 27 września 2023 r. (18:30 - 21:30)
 • 25 października 2023 r. (18:30 - 21:30)
 • 22 listopada 2023 r. (18:30 - 21:30)
 • 💰Cena: 199 zł

  Odbiorcy: nauczyciele, pedagodzy, terapeuci pedagogiczni, studenci pedagogiki.

  Opis: Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej. Pozwala ono na rozpoznanie przyczyn trudności w nauce oraz metod, które można wykorzystać na zajęciach. Uczestnicy będą mieli również możliwość zapoznania się z przepisami regulującymi pracę z dzieckiem z trudnościami w nauce oraz z drukami dokumentów.

  Cele szkolenia:

  • Zapoznają się z pojęciami: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
  • Zapoznają się z przyczynami trudności oraz ich charakterystyką
  • Dowiedzą się, jakie działania profilaktyczne można podjąć w pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się;
  • Poznają sposoby rozpoznawania trudności w uczeniu się
  • Zapoznają się ze sposobami pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się;
  • Poznają założenia prawne dotyczące pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się
  • Poznają ćwiczenia, zabawy i aktywności wykorzystywane w pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu sie
  • Poznają sposoby pracy wielozmysłowej na zajęciach

  Program szkolenia:

  1. SPE – wyjaśnienie pojęcia.
  2. Podział trudności z wyszczególnieniem ich objawów.
  3. Wymagania wynikające z rozporządzenia.
  4. Dynamika pracy z uczniem.
  5. Sposoby organizacji pracy z uczniem z SPE.
  6. Metody i formy pracy z uczniem z SPE w edukacji wczesnoszkolnej.
  7. Ćwiczenia i aktywności wykorzystywane na zajęciach z dzieckiem ze SPE.
  8. Przykładowe pomoce i karty pracy, które mogą zostać wykorzystane na zajęciach. 
  9. Podsumowanie/wnioski.

  Korzyści:

  • umiejętność rozpoznawania objawów trudności w uczeniu się;
  • zapoznanie się z odpowiednią dokumentacją, która powinna być prowadzona w szkole,
  • poznanie zapisów znajdujących się w rozporządzeniu;
  • opanowanie umiejętności opracowania planu pracy z dzieckiem.

  Materiały szkoleniowe: scenariusz zajęć, przykładowe karty pracy, plan pracy z dzieckiem z trudnościami w nauce, prezentacja.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz – Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Z zawodu nauczyciel i pedagog, z zamiłowania i powołania terapeuta. Ukończyła studia z zakresu terapii pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia, m.in. terapię ręki. Uwielbia pracę z dziećmi i rodzicami. Jest właścicielką gabinetu terapeutycznego Zmysłek Centrum Rozwoju i Wsparcia Dziecka. Swoją pasję bycia terapeutą realizuje również pisząc artykuły związane z pedagogiką, terapią pedagogiczną, nauczaniem i integracją sensoryczną. Prywatnie – szczęśliwa mężatka, która uwielbia czytać książki i chodzić do teatru. Kiedy tylko ma możliwość podróżuje, szczególnie na Wschód, który ogromnie ją fascynuje.