Sensoryka przeciw stresowi u dzieci wczesnoszkolnych i przedszkolnych – szkolenie on-line

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Odkryj, jak zintegrowane podejście do uważności oraz technik pracy z ciałem i zmysłami może rewolucjonizować Twoje metody nauczania, pomagając dzieciom efektywnie radzić sobie ze stresem w szkole i przedszkolu. Zapraszamy na warsztat dedykowany nauczycielom, który odsłoni przed Tobą metody wzbogacające codzienną edukację o elementy percepcji sensorycznej i uważności, wzmacniając umiejętności społeczne i emocjonalne Twoich uczniów. Podejmij wyzwanie i wzbogać swój warsztat pedagogiczny o narzędzia, które uczynią naukę bardziej świadomą, spokojną i skuteczną.

Sprawdź terminy poniżej👇

💰Cena 209 zł

Cele szkolenia:

 • Zrozumieć podstawowe zasady uważności oraz ich znaczenie w redukcji stresu i promowaniu dobrostanu emocjonalnego u dzieci.
 • Poznać i praktykować techniki pracy z ciałem, zmysłami oraz percepcją sensoryczną, które mogą być łatwo włączone do codziennej rutyny edukacyjnej.
 • Rozwinąć umiejętności stosowania metod uważności w celu tworzenia wspierającego i spokojnego środowiska edukacyjnego.
 • Nabyć praktyczne narzędzia do nauczania dzieci, jak radzić sobie ze stresem poprzez ćwiczenia oddechowe, uważność, relaksację i zabawy sensoryczne.
 • Wzmocnić własne kompetencje w zakresie radzenia sobie ze stresem i promowania dobrostanu psychicznego, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość pracy z dziećmi.

Program szkolenia:

 1. Podstawy uważności i jej wpływ na redukcję stresu w edukacji.
  •  Wprowadzenie do zasad uważności i ich znaczenia dla dobrostanu emocjonalnego dzieci.
 2. Techniki pracy z ciałem, zmysłami i percepcją sensoryczną.
  • Praktyczne warsztaty na temat integracji sensorycznej i jej wpływu na zachowanie oraz uczenie się.
  • Ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne i sensoryczne dostosowane do potrzeb i wieku dzieci.
 3. Tworzenie wspierającego środowiska edukacyjnego za pomocą uważności
  • Metody tworzenia atmosfery sprzyjającej koncentracji i spokoju w klasie.
  • Techniki budowania głębszych relacji z uczniami poprzez empatyczne podejście i uważność.
 4. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami.
  • Narzędzia i strategie dla nauczycieli do wsparcia uczniów w zarządzaniu ich emocjami.
  • Znaczenie własnej praktyki uważności w modelowaniu pozytywnych zachowań dla uczniów.
 5. Planowanie i wdrażanie krótkich sesji uważności w rutynie szkolnej.
  • Projektowanie sesji uważnościowych i relaksacyjnych, które można łatwo włączyć do codziennych zajęć.
  • Dyskusja na temat sposobów integracji technik pracy z ciałem i zmysłami w szkolnym planie dnia.

Korzyści:

 • Rozwój świadomości emocjonalnej: Uczestnicy kursu nauczą się rozpoznawać i kontrolować własne emocje, co pozwoli na skuteczniejszą regulację stresu i zachowanie spokoju w sytuacjach wymagających.
 • Stworzenie atmosfery wspierającej naukę: Dzięki zastosowaniu technik uważności można będzie kreować środowisko edukacyjne sprzyjające koncentracji i spokoju, wpływając pozytywnie na procesy uczenia się.
 • Wzmocnienie relacji z uczniami: Implementacja ćwiczeń opartych na uważności i pracy z ciałem umożliwi budowanie głębszych, empatycznych połączeń z uczniami, co jest fundamentem skutecznego nauczania.
 • Wsparcie emocjonalne dla uczniów: Dzięki nowym umiejętnościom, uczestnicy będą w stanie lepiej wspierać uczniów w zarządzaniu ich emocjami, co jest kluczowe dla ich dobrostanu i sukcesu edukacyjnego.
 • Poprawa własnego dobrostanu: Regularne stosowanie technik uważności i relaksacji przyczyni się do poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego, minimalizując poziom stresu.
 • Efektywność w nauczaniu: Posiadane narzędzia pozwolą na lepsze zarządzanie klasą i zwiększą zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny, co przekłada się na wyższą jakość kształcenia.
 • Motywacja do dalszego rozwoju: Udział w kursie może inspirować do kontynuacji edukacji w zakresie praktyk uważnościowych i pracy z ciałem, otwierając nowe perspektywy dla kariery zawodowej.

Materiały szkoleniowe: Lista rekomendowanych materiałów. Materiały te obejmują książki, artykuły, strony internetowe oraz aplikacje, które zostały starannie dobrane, aby wspierać nauczycieli w tworzeniu środowiska sprzyjającego uważności i redukcji stresu wśród dzieci. Przedstawione materiały zostały wybrane z myślą o wsparciu nauczycieli w wzbogacaniu ich praktyk edukacyjnych poprzez integrację uważności i pracy z ciałem. Zapewnienie dostępu do tych zasobów umożliwi uczestnikom kursu rozwijanie własnych umiejętności oraz praktyczne zastosowanie technik uważności w edukacji wczesnoszkolnej.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 25 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 6 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 21 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 26 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 24 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 30 października 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 28 listopada 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 17 grudnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Justyna Tempska to wykwalifikowany trener metody uważności dla dzieci Metody Eline Snel©, uzyskane w Academy for Mindful Teaching w Holandii. Ukończyła także Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) dla dorosłych, którego certyfikat zdobyła w Poznaniu. Justyna jest nieustannie zaangażowana w rozwój swoich kompetencji, uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach oraz webinarach dotyczących mindfulness, komunikacji i pracy z ciałem. Dzięki regularnej superwizji w Academy for Mindful Teaching pod okiem Eline Snel oraz codziennej praktyce, w tym uczestnictwie w kilkudniowych odosobnieniach, Justyna utrzymuje wysoki poziom swojej praktyki uważności.

  W pracy z dziećmi Justyna kładzie szczególny nacisk na budowanie relacji i współpracy, tworząc na zajęciach atmosferę pełną akceptacji i bezpieczeństwa. Jej działania skupiają się na wspieraniu młodych ludzi w rozwijaniu ich kompetencji życiowych, pomagając im rozpoznawać i wyrażać własne potrzeby. Justyna w swojej praktyce edukacyjnej opiera się na solidnej wiedzy o rozwoju dzieci i bogatym doświadczeniu, co pozwala jej skutecznie realizować cele zajęć.

  Charakterystyczne dla jej podejścia są życzliwość, ciekawość, powstrzymywanie się od oceniania oraz bezwarunkowa akceptacja wszelkich trudności. To właśnie te wartości pomagają jej w tworzeniu owocnych i empatycznych relacji z młodymi ludźmi na zajęciach z uważności, przyczyniając się do ich pozytywnego rozwoju emocjonalnego i społecznego i radzenia sobie ze stresem.