Trener kompetencji komunikacyjnych w spektrum autyzmu – istota i strategie – szkolenie on-line

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, terapeutów wczesnego wspomagania, logopedów, neurologopedów, studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców dziecka z ASD. Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty i odmienności w procesie komunikacji w spektrum autyzmu.

💰Cena 219 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

1. Mowa, język i komunikacja – wprowadzenie do tematu.
2. Przyczyny trudności w rozwoju kompetencji komunikacyjnych.
3. Etapy rozwoju komunikacji dziecka z ASD.
4. Kompetencje komunikacyjne dziecka ze spektrum autyzmu:
• Nierównomierny rozwój komunikacji
• Deficyty w komunikacji niewerbalnej
• Zaburzenia cech prozodycznych
• Deficyty leksykalne
• Trudności w aspekcie użycia form gramatycznych
• Trudności w rozumieniu idiomów, wulgaryzmów i homofonów
• Deficyty komunikacji afektywnej
• Trudności w rozwoju komunikacji symbolicznej, kulturowej
• Zaburzenia komunikacji pragmatycznej
• Komunikacja behawioralna
• Deficyty przetwarzania komunikatów
• Istota komunikacji w zespole Aspergera
5. Nie ma mówienia, bez rozumienia – istota i strategie terapeutyczne.
6. Echolalie – istota procesu oraz wykorzystanie jej w budowaniu komunikacji funkcjonalnej.
7. Powtarzające się pytania dziecka z ASD – istota i strategie.
8. Inne zalecenia związane z rozwojem komunikacji dziecka z ASD.
9. Czas na pytania.

Korzyści: Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą kompetencji komunikacyjnych w ASD oraz strategiami, które stymulują ten proces.

Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

  • 24 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
  • 21 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
  • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

    ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

    📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

    Prowadząca: Magdalena Kosiń - fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.