Trener kompetencji komunikacyjnych w spektrum autyzmu – istota i strategie stymulacyjne proces – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 16 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 14 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 28 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, terapeutów wczesnego wspomagania, logopedów, neurologopedów, studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców dziecka z ASD.

  Opis: Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty i odmienności w procesie komunikacji w spektrum autyzmu.

  Program szkolenia:

  1. Mowa, język i komunikacja – wprowadzenie do tematu.
  2. Przyczyny trudności w rozwoju kompetencji komunikacyjnych.
  3. Etapy rozwoju komunikacji dziecka z ASD.
  4. Kompetencje komunikacyjne dziecka ze spektrum autyzmu:
  • Nierównomierny rozwój komunikacji
  • Deficyty w komunikacji niewerbalnej
  • Zaburzenia cech prozodycznych
  • Deficyty leksykalne
  • Trudności w aspekcie użycia form gramatycznych
  • Trudności w rozumieniu idiomów, wulgaryzmów i homofonów
  • Deficyty komunikacji afektywnej
  • Trudności w rozwoju komunikacji symbolicznej, kulturowej
  • Zaburzenia komunikacji pragmatycznej
  • Komunikacja behawioralna
  • Deficyty przetwarzania komunikatów
  • Istota komunikacji w zespole Aspergera
  5. Nie ma mówienia, bez rozumienia – istota i strategie terapeutyczne.
  6. Echolalie – istota procesu oraz wykorzystanie jej w budowaniu komunikacji funkcjonalnej.
  7. Powtarzające się pytania dziecka z ASD – istota i strategie.
  8. Inne zalecenia związane z rozwojem komunikacji dziecka z ASD.
  9. Czas na pytania.

  Korzyści: Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą kompetencji komunikacyjnych w ASD oraz strategiami, które stymulują ten proces.

  Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.