DYSLALIA w praktyce logopedycznej – autorski warsztat pracy – szkolenie – on-line

Szkolenia dla logopedów, studentów logopedii, osób, które potrzebują uporządkować wiedzę na temat dyslalii.

Szkolenie prezentuje i porządkuje informacje dotyczące głosek języka polskiego. Omawia trudności o charakterze dyslalicznym występujące u dzieci. Porządkuje wiedzę dotyczącą etapów diagnozy i terapii trudności artykulacyjnych. Omawia podstawowe narzędzia przydatne na różnych etapach pracy logopedy. Każdy uczestnik otrzyma kartę umożliwiającą notowanie zauważonych trudności artykulacyjnych oraz obszerny plik ze zgromadzonymi, różnorodnymi metodami wywoływania głosek. Zawarte w nim obrazkowe wizualizacje mogą być wykorzystane podczas terapii.

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą szkolenia: Scenariusze zajęć logopedycznych w przedszkolu oraz Scenariusze zajęć logopedycznych w szkole, które są kontynuacją tego szkolenia – wyposażą one każdego logopedę w przydatne karty pracy, gry i łamigłówki opracowane dla różnych zaburzeń artykulacyjnych.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Diagnoza trudności artykulacyjnych.
 2. Ustalenie kolejności postępowania terapeutycznego.
 3. Dobór metod wywoływania głosek i ich ewaluacja.
 4. Akcesoria logopedy – przydatne narzędzia na etapie przygotowawczym i na etapie wywoływania głosek.
 5. Ćwiczenia słuchowe w terapii dyslalii.
 6. Metody wywoływania głosek – przydatny plik prezentujący wszystkie głoski i metody ich prezentowania i wywoływania. Dokument zawiera rysunkowe wizualizacje przydatne w pracy z dziećmi.

Korzyści:

 • Uporządkowanie wiedzy dotyczącej głosek języka polskiego,
 • Ugruntowanie wiedzy o najczęstszych zaburzeniach artykulacyjnych u dzieci,
 • Zebranie wiedzy dotyczącej metod wywoływania głosek.

Materiały:

 • Prezentacja PDF z najważniejszymi informacjami prezentowanymi podczas szkolenia,
 • karta artykulacyjna do badań przesiewowych,
 • Metody wywoływania głosek – 37 stron materiałów wraz z obrazkowymi wizualizacjami dla dzieci,
 • przykłady materiałów terapeutycznych do druku np. ćwiczenia podniebienia miękkiego, zabawy samogłoskowe, wyrażenia dźwiękonaśladowcze z samogłoskami, ćwiczenia słuchowe.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 24 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 3 maja 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 9 maja 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 15 maja 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 20 maja 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 29 maja 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/