Nadwrażliwość sensoryczna i jej wpływ na rozwój, funkcjonowanie i mowę dziecka – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 23 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 20 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do logopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkola i szkoły, studentów kierunków pedagogicznych i logopedycznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zaburzeń integracji sensorycznej oraz zdobywać praktyczne umiejętności do pracy z uczniem z zaburzeniami sensorycznymi w kontekście nadwrażliwości.

  Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z istotą i zaburzeniami sensorycznymi o typie modulacji – nadwrażliwość oraz strategiami terapeutycznymi wobec dziecka z takimi deficytami.

  Program szkolenia:

  1. Integracja sensoryczna – wstępne informacje.
  2. Definicja nadwrażliwości.
  3. Cechy charakterystyczne nadwrażliwości u niemowląt, dzieci i dorosłych.
  4. Analiza układów sensorycznych w kontekście nadwrażliwości.
  5. Nadwrażliwość kompleksu ustno – twarzowego i nadwrażliwość oralna – istota i strategie stymulujące.
  6. Dotyk jako wsparcie terapii nadwrażliwości.
  7. Strategie odwrażliwiające:
  • Zasady masażu
  • Kompresja stawów jako strategia regulująco – wyciszająca
  1. Pytania uczestników.

  Korzyści – Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:

  • dysponuje wiedzą z zakresu objawów dotyczących nadwrażliwości sensorycznej
  • zna deficyty nadwrażliwości związane z kompleksem ustno – twarzowym
  • zna strategie wspomagające ucznia z zaburzeniami sensorycznymi w szkole i w przedszkolu
  • otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa i materiały szkoleniowe.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.