Przedszkolak i uczeń ze spektrum autyzmu w placówce edukacyjnej – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 3 kwietnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 8 maja 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 5 czerwca 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 5 lipca 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 169 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do pedagogów, nauczycieli przedszkola i szkoły, studentów kierunków pedagogicznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaburzeń rozwoju.

  Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi  aspektami wspierającymi dziecko ze spektrum autyzmu w placówce edukacyjnej.

  Program szkolenia:

  1. Zaburzenia rozwoju – istota deficytów.
  2. Postrzeganie świata przez dziecko ze spektrum autyzmu, jako aspekt kłopotów funkcjonalnych w placówce edukacyjnej i w kontekście relacji społecznych.
  3. Objawy zaburzeń rozwojowych dostrzegane w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  4. Rzeczywistość edukacyjna ucznia ze spektrum autyzmu.
  5. Wsparcie dziecka w przedszkolu i w szkole:
  • Zasada małych kroków
  • Budowanie zaufania i dostrzeganie potrzeb ucznia
  • Stworzenie właściwej przestrzeni dla ucznia w klasie
  • Budowanie interakcji w klasie z rówieśnikami
  • Komunikacja i język
  • Poprawa koncentracji u dziecka
  • Jak reagować na pobudzenie sensoryczne ucznia z ASD
  • Sfera emocji
  • Kształtowanie samodzielności

  Korzyści – Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:

  • dysponuje wiedzą ogólną z zakresu zaburzeń rozwojowych
  • potrafi wspomagać funkcjonowanie dziecka ze spektrum autyzmu w przedszkolu i w szkole
  • potrafi dostosować przestrzeń w placówce edukacyjnej, najbardziej optymalna do potrzeb ucznia z ASD

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.