Praca z uczniem cudzoziemcem – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 3 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 12 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 23 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 31 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 7 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 12 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 199 zł

  Grupa docelowa: Szkolenie dla nauczycieli pracujących w placówkach, w których uczą się dzieci z doświadczeniem migracyjnym.

  Opis: Podczas szkolenia uczestnicy poznają trudności związane z migracją dotyczące dziecka i jego rodziny, sposoby ich eliminowania, a także psychologiczne skutki migracji.

  Program szkolenia:

  1. Przepisy prawne regulujące sytuację edukacyjną dziecka z doświadczeniem migracyjnym.
  2. Skutki psychologiczne migracji.
  3. Tworzenie oddziałów przygotowawczych.
  4. Rola asystenta kulturowego
  5. Ocenianie i klasyfikowanie uczniów z Ukrainy.
  6. Materiały dostępne w języku polskim i ukraińskim- gdzie je znaleźć?

  Korzyści: Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

  • zna akty prawne regulujące sytuację dziecka z doświadczeniem migracyjnym,
  • rozumie fazy i  skutki szoku kulturowego,
  • wie, jak funkcjonują klasy przygotowawcze oraz na czym polega rola asystenta kulturowego,
  • zna przepisy dotyczące oceniania i klasyfikowania uczniów
  • zna specyfikę pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym i potrafi zastosować wiedzę w praktyce
  • wie, gdzie szukać materiałów do pracy z dzieckiem ukraińskim

  Prowadząca: Ewa Mordalska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.