Praca z uczniem cudzoziemcem – szkolenie on-line

Szkolenie dla nauczycieli pracujących w placówkach, w których uczą się dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Podczas szkolenia uczestnicy poznają trudności związane z migracją dotyczące dziecka i jego rodziny, sposoby ich eliminowania, a także psychologiczne skutki migracji.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Przepisy prawne regulujące sytuację edukacyjną dziecka z doświadczeniem migracyjnym.
 2. Skutki psychologiczne migracji.
 3. Tworzenie oddziałów przygotowawczych.
 4. Rola asystenta kulturowego
 5. Ocenianie i klasyfikowanie uczniów z Ukrainy.
 6. Materiały dostępne w języku polskim i ukraińskim- gdzie je znaleźć?

Korzyści: Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 • zna akty prawne regulujące sytuację dziecka z doświadczeniem migracyjnym,
 • rozumie fazy i  skutki szoku kulturowego,
 • wie, jak funkcjonują klasy przygotowawcze oraz na czym polega rola asystenta kulturowego,
 • zna przepisy dotyczące oceniania i klasyfikowania uczniów
 • zna specyfikę pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym i potrafi zastosować wiedzę w praktyce
 • wie, gdzie szukać materiałów do pracy z dzieckiem ukraińskim
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 24 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 5 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 19 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • Prowadząca: Ewa Mordalska - więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.