Przeciwdziałanie przemocy w szkole – zasady profilaktyki i interwencji – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 17 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 25 października 2023 r. (18:30 - 21:30)
 • 10 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 14 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Na szkolenie zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów i terapeutów oraz pracowników niepedagogicznych.

  Opis: Na spotkaniu dowiecie się jak rozmawiać z uczniami o przemocy, agresji oraz poznacie sygnały pozwalające rozpoznać prześladowanie uczniów. Uzyskane informacje pozwolą na stworzenie w swojej placówce systemu norm i zasad integrujących klasę i szkołę.

  Program szkolenia:

  1. Formy agresji i przemocy szkolnej.
  2. Przemoc rówieśnicza.
  3.   Dręczenie.
  4.  Charakterystyka ofiary, sprawcy i obserwatora przemocy.
  5. Sygnały pozwalające rozpoznać prześladowanie uczniów.
  6.   Działania ingerujące szkołę, zespoły klasowe.
  7. System norm i zasad w klasie i szkole.
  8. Konsekwencje, nagrody.

  Korzyści: Zdobywanie nowych wiadomości z zakresu sposobów interpretowania zachowań trudnych, usystematyzowanie informacji niezbędnych do  pomocy i wsparcia uczniów oraz poznanie metod pracy z dziećmi i młodzieżą.

  Materiały szkoleniowe:

  • zestaw wskazówek do pracy z uczniem przejawiającym agresywne zachowania,
  • scenariusz zajęć pt. „ Jak rozmawiać na „trudne tematy”,
  • linki do filmów edukacyjnych nakreślających problem samookaleczeń, agresywnych zachowań.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/