Przeciwdziałanie przemocy w szkole – zasady profilaktyki i interwencji – szkolenie on-line

Na szkolenie zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów i terapeutów oraz pracowników niepedagogicznych. Na spotkaniu dowiecie się jak rozmawiać z uczniami o przemocy, agresji oraz poznacie sygnały pozwalające rozpoznać prześladowanie uczniów. Uzyskane informacje pozwolą na stworzenie w swojej placówce systemu norm i zasad integrujących klasę i szkołę.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Formy agresji i przemocy szkolnej.
 2. Przemoc rówieśnicza.
 3.   Dręczenie.
 4.  Charakterystyka ofiary, sprawcy i obserwatora przemocy.
 5. Sygnały pozwalające rozpoznać prześladowanie uczniów.
 6.   Działania ingerujące szkołę, zespoły klasowe.
 7. System norm i zasad w klasie i szkole.
 8. Konsekwencje, nagrody.

Korzyści: Zdobywanie nowych wiadomości z zakresu sposobów interpretowania zachowań trudnych, usystematyzowanie informacji niezbędnych do  pomocy i wsparcia uczniów oraz poznanie metod pracy z dziećmi i młodzieżą.

Materiały szkoleniowe:

 • zestaw wskazówek do pracy z uczniem przejawiającym agresywne zachowania,
 • scenariusz zajęć pt. „ Jak rozmawiać na „trudne tematy”,
 • linki do filmów edukacyjnych nakreślających problem samookaleczeń, agresywnych zachowań.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 16 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 28 maja 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 4 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/