Wielowymiarowość dwujęzyczności u dzieci – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 3 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 17 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 15 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 12 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, terapeutów wczesnego wspomagania, logopedów, neurologopedów, studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców.

  Opis: Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty i wielowymiarowości procesu dwujęzyczności u dzieci.

  Korzyści: Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą procesu dwujęzyczności oraz jego wpływu na rozwój, mowę i naukę dziecka.

  Program szkolenia:

  1. Dwujęzyczność – definicja i istota.
  2. Podtypy dwujęzyczności i jej wielowymiarowość.
  3. Rozwój mowy dziecka dwujęzycznego.
  4. Mity dotyczące dwujęzyczności.
  5. Trudności językowe dzieci dwujęzycznych.
  6. Walory dwujęzyczności.
  7. Doświadczenie migracji, a znajomość języka.
  8. Dwujęzyczność wyzwaniem dla edukacji.
  9. 6 etapów w procesie akwizycji języka drugiego.
  10. Wyzwania diagnostyczne dziecka dwujęzycznego.
  11. Metoda JES-PL krok po kroku.
  12. Błędy w postępowaniu wobec dziecka dwujęzycznego.

  Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.