Sensoterapia – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 8 września 2021 r. (17:00 - 20:00) ZAPISZ SIĘ
 • 💰Cena – 149 zł

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .Uprzejmie prosimy o pobranie bezpłatnej aplikacji zoom ze strony https://zoom.us/ oraz o zalogowanie się poprzez e-mail i zapamiętanie hasła. W dniu szkolenia otrzymają Państwo e -mail z odpowiednim linkiem do szkolenia./Mail może być w spamie lub w powiadomieniach/. Na kilka minut przed szkoleniem proszę „wejść” w link. Zostaną Państwo przekierowani na szkolenie.

  Podczas Szkolenia Uczestnicy zdobędą nowe umiejętności oraz poszerzą swoją wiedzę na temat wykorzystania ćwiczeń sensoterapeutycznych w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi.

  Program szkolenia:

  • Wstęp do teorii integracji sensorycznej;
  • Rodzaje układów sensorycznych i ich znaczenie dla rozwoju dziecka;
  • Rodzaje zaburzeń przetwarzania sensorycznego;
  • Sposoby radzenia sobie z deficytami sensorycznymi;
  • Techniki wychowawcze wspierające rozwój małego dziecka – teoria uczenia motorycznego;
  • Omówienie i pokaz kilku ćwiczeń wspierających układ przedsionkowo-proprioceptywny, dotykowy i planowanie motoryczne;
  • Planowanie i organizacja zajęć z sensodydaktyki;
  • Ćwiczenia i zabawy stymulujące zmysły;
  • Zwykłe i niezwykłe „pomoce dydaktyczne” stosowane w sensodydaktyce;
  • Ćwiczenia obustronnej koordynacji, przekraczanie linii środkowej ciała i planowania motorycznego.

  Co zyskuje każdy uczestnik szkolenia?

  • zna i potrafi przeanalizować podstawowe zagadnienia z zakresu integracji sensorycznej,
  • samodzielnie konstruuje ćwiczenia z zastosowaniem sensoterapii,
  • wykorzystuje w swojej pracy zdobytą wiedzę i umiejętności posługiwania się ruchem kreatywnym,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.

  Jak powszechnie wiadomo zaburzenia przetwarzania sensorycznego mają znaczący wpływ na sferę emocjonalną dziecka, rozwój motoryki a także funkcje poznawcze. Percepcja wzrokowa, słuchowa, dotykowa, sprawność motoryki dużej i małej powinny być od najmłodszych lat kompleksowo rozwijane, tak aby zapobiegać i przeciwdziałać niepowodzeniom w wieku przedszkolnym i szkolnym.

  Szkolenie Sensoterapia ONLINE zgodnie ze współczesnymi potrzebami edukacyjnymi, jest wzbogacone o omówienie skutecznych i kreatywnych form pracy, takich jak: wykorzystanie plastyki w ćwiczeniu zaburzeń integracji sensorycznej oraz terapii motoryki ręki. Uczestnicy zostaną zapoznani z teorią uczenia motorycznego oraz pokazem ćwiczeń praktycznych, związanych między innymi z ruchem kreatywnym. Podczas szkolenia Uczestnicy poznają metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami kształcenia np. zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej czy z dyspraksją. Dowiedzą się jak planować zajęcia i ćwiczenia wpierające rozwój dziecka zarówno w środowisku edukacyjnym, jak i w domu.

  Prowadząca – mgr Małgorzata Siciarz – więcej informacji o prowadzącej https://cognitus.pl/o-nas/zespol/