Trener Sensoterapii – szkolenie on-line

Szkolenie dla osób pracujących z dziećmi, które chcą wzbogacić swój warsztat pracy w metody usprawniania analizatorów sensorycznych, zabawy wspierające właściwy rozwój psychoruchowy. Dla nauczycieli, terapeutów, którzy chcą zacząć wprowadzać polisensoryczne zadania i zabawy i szukają pomysłu na nie.  Podczas Szkolenia Uczestnicy zdobędą nowe umiejętności oraz poszerzą swoją wiedzę na temat wykorzystania ćwiczeń sensoterapeutycznych w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi. Jak powszechnie wiadomo zaburzenia przetwarzania sensorycznego mają znaczący wpływ na sferę emocjonalną dziecka, rozwój motoryki a także funkcje poznawcze. Percepcja wzrokowa, słuchowa, dotykowa, sprawność motoryki dużej i małej powinny być od najmłodszych lat kompleksowo rozwijane, tak aby zapobiegać i przeciwdziałać niepowodzeniom w wieku przedszkolnym i szkolnym.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej i zapisz się👇

Program szkolenia:

 1. Wstęp do teorii integracji sensorycznej;
 2. Rodzaje układów sensorycznych i ich znaczenie dla rozwoju dziecka;
 3. Rodzaje zaburzeń przetwarzania sensorycznego;
 4. Sposoby radzenia sobie z deficytami sensorycznymi;
 5. Techniki wychowawcze wspierające rozwój małego dziecka – teoria uczenia motorycznego;
 6. Omówienie i pokaz kilku ćwiczeń wspierających układ przedsionkowo-proprioceptywny, dotykowy i planowanie motoryczne;
 7. Planowanie i organizacja zajęć z sensodydaktyki;
 8. Ćwiczenia i zabawy stymulujące zmysły;
 9. Zwykłe i niezwykłe „pomoce dydaktyczne” stosowane w sensodydaktyce;
 10. Ćwiczenia obustronnej koordynacji, przekraczanie linii środkowej ciała i planowania motorycznego.

Korzyści:

 • Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu integracji sensorycznej,
 • Samodzielne konstruowanie ćwiczenia z zastosowaniem sensoterapii, wykorzystuje w swojej pracy zdobytą wiedzę i umiejętności posługiwania się ruchem kreatywnym,
 • Szkolenie „Sensoterapia on-line” zgodnie ze współczesnymi potrzebami edukacyjnymi, jest wzbogacone o omówienie skutecznych i kreatywnych form pracy, takich jak: wykorzystanie plastyki w ćwiczeniu zaburzeń integracji sensorycznej oraz terapii motoryki ręki. Uczestnicy zostaną zapoznani z teorią uczenia motorycznego oraz pokazem ćwiczeń praktycznych, związanych między innymi z ruchem kreatywnym. Podczas szkolenia Uczestnicy poznają metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami kształcenia np. zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej czy z dyspraksją. Dowiedzą się jak planować zajęcia i ćwiczenia wpierające rozwój dziecka zarówno w środowisku edukacyjnym, jak i w domu.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 7 marca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 15 marca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 21 marca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 27 marca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 2 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 8 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 16 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 24 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Małgorzata Kowalska – więcej informacji o prowadzącej https://cognitus.pl/o-nas/zespol/