Terapia ręki i stopy – I oraz II stopnia – kurs on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 16 czerwca 2023 r. (15:00 - 21:00)
 • 18 czerwca 2023 r. (09:00 - 15:00)
 • 9 lipca 2023 r. (10:00 - 16:00)
 • 15 lipca 2023 r. (09:00 - 15:00)
 • 23 lipca 2023 r. (09:00 - 15:00)
 • 6 sierpnia 2023 r. (09:00 - 15:00)
 • 20 sierpnia 2023 r. (09:00 - 15:00)
 • 💰Cena: 399 zł

  Zaświadczenie: Obejmuje informacje o stopniach kursu oraz informacje o uzyskaniu tytułu Terapeuty ręki.

  Grupa docelowa: Logopedzi, pedagodzy specjalni, nauczyciele, specjaliści, rodzice, studenci, terapeuci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Opis: Kurs zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, dyskusje, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.

  Cele szkolenia:

  • Zrozumienie zależności pomiędzy czuciem a motoryką w rozwoju dzieci.
  • Zapoznanie uczestników z wybranymi metodami terapii ręki i stopy.
  • Zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi za pomocą ćwiczeń (np. arteterapeutycznych, ruchowych).
  • Zaznajomienie uczestników z szeroko pojętym tematem terapii ręki i wspomagania pisania przy użyciu metod arteterapeutycznych.

  Program kursu:

  Część teoretyczna połączona z pokazem i praktycznym zastosowaniem różnorodnych metod przekazu informacji oraz warsztatu praktycznego.

  Program I stopień:

  1. Prawidłowości rozwoju psychomotorycznego dziecka w kontekście sprawności kończyny górnej;
  2. Główne struktury OUN zaangażowane w procesy przetwarzania sensorycznego w odniesieniu do funkcjonowania ręki;
  3. Podstawy anatomii i fizjologii ręki i stopy;
  4. Wpływ nieprawidłowej postawy na zaburzenia pracy ręki;
  5. Pozycja dziecka a sprawność motoryczna ręki;
  6. Wpływ napięcia mięśniowego na rozwój małej motoryki;
  7. Wpływ dysfunkcji procesów integracji sensorycznej na rozwój manualny i grafomotoryczny;
  8. Rozwój chwytu i manipulacji – normy i zaburzenia rozwojowe;
  9. Prezentacja ćwiczeń usprawniających nieprawidłowości w chwycie pisarskim
  10. Omówienie zasad konstruowania programu terapii;
  11. Tworzenie ćwiczeń terapeutycznych w oparciu o potrzeby i możliwości podopiecznych;
  12. Prezentacja wybranych metod, ćwiczeń, zabaw i technik wykorzystywanych w terapii ręki;
  13. Prezentacja arkusza obserwacji zdolności motorycznych- opracowanie własne.

  Program II stopień:

  1. Obalenie mitów oraz główne założenia terapii ręki u dzieci;
  2. Prawidłowy przebieg terapii – jakich błędów unikać, gdzie szukać inspiracji;
  3. Podstawowe założenia ćwiczeń z dziećmi z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  4. Zasady wprowadzania umiejętności samoobsługowych;
  5. Analiza indywidualnego stylu pracy z dzieckiem;
  6. Analiza i ocena programów terapeutycznych autorstwa uczestników.

  Materiały szkoleniowe:

  • obszerny skrypt szkoleniowy,
  • arkusz diagnozy,
  • test do badania lateralizacji. 

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Małgorzata Kowalska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/