Terapia opóźnionego rozwoju mowy – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 11 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 10 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 5 lutego 2024 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 209 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do logopedów, neurologopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkola i szkoły, studentów kierunków pedagogicznych i logopedycznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu opóźnionego rozwoju mowy.

  Cel szkolenia: Zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami związanymi z istotą opóźnionego rozwoju mowy.

  Program szkolenia:

  1. Terapia – sposoby stymulowania mowy u dzieci w wieku od urodzenia do 36 m. ż
  2. Ogólne zasady postępowania z dzieckiem z ORM
  3. Pozycjonowanie w terapii logopedycznej
  4. Ćwiczenia proprioceptywne budujące schemat ciała
  5. Stymulacja bazowych funkcji komunikacyjnych
  6. Stymulacja zabawy
  7. Ćwiczenia mowy biernej
  8. Ćwiczenia mowy czynnej
  9. Ćwiczenia słuchowe
  10. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, prozodyczne
  11. Usprawnianie aparatu artykulacyjnego
  12. Dysocjacja ruchów oralnych
  13. Ćwiczenia w rozumieniu wypowiedzi słownych
  14. Stymulowanie myślenia słowno – pojęciowego
  15. Tworzenie wypowiedzi słownych
  16. Pytania uczestników.

  Korzyści: Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:

  • dysponuje wiedzą z zakresu deficytów związanych z ORM
  • potrafi właściwie pozycjonować dziecko w trakcie terapii
  • zna konkretne strategie terapeutyczne i ćwiczenia wspomagające dziecko z ORM
  • otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa i materiały szkoleniowe.

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.