Trening bajkoterapeutyczny – szkolenie stacjonarne

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 17 czerwca 2023 r. (09:00 - 15:00)
 • Warszawa 30 września 2023 r. (09:00 - 15:00)
 • 💰Cena: 430 zł

  Opis: Bajkoterapia to jedna ze skutecznych metod pracy z dziećmi. Bajki, baśnie, opowiadania terapeutyczne pomagają dziecku w trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, relaksują, ułatwiają zrozumienie pewnych życiowych prawd. Bajki opowiadano dzieciom od wieków, dzisiaj wykorzystuje się je świadomie, aby osiągnąć pewien terapeutyczny efekt. Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują z dziećmi do 9 roku życia.

  Cele szkolenia:

  • zapoznanie z technikami baśnioterapii,
  • zaznajomienie z rodzajami oraz założeniami  bajek terapeutycznych, psychoedukacyjnych, psychoterapeutycznych i relaksacyjnych,
  • nauka praktycznego zastosowania bajek i opowiadań w pracy z dziećmi.

  Program szkolenia:

  1. Czym jest bajkoterapia?
  2. Jaką rolę odgrywa baśń w rozwoju dziecka?
  3. Symbolika baśni wg. B. Bettelheima.
  4. Rodzaje bajek wykorzystywanych w praktyce dydaktyczo-wychowawczej.
  5. Bajkoterapia a rozwój kompetencji psychospołecznej dziecka.
  6. Wpływ bajkoterapii na niwelowanie zaburzeń lękowych.
  7. Wpływ bajkoterapii na niewelowanie trudności emocjonalnych
  8. W jaki sposób tworzyć klimat do opowiadania bajek  i jak opowiadać baśnie?
  9. Metody wspomagające bajkoterapię.

  Korzyści: Uczestnicy:

  • poznają techniki baśnioterapii oraz jej podstawy teoretyczne,
  • potrafią stworzyć historie terapeutyczne,
  • zyskują wiedzę z zakresu terapii lęków u dzieci, pogłębiają swoje umiejętności nawiązywania kontaktu z dzieckiem

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Ewa Mordalska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/