Dysleksja – Terapia ucznia z trudnościami w czytaniu – szkolenie on-line

Szkolenie dla nauczycieli, nauczycieli wspomagających, terapeutów pedagogicznych, logopedów, rodziców uczniów z trudnościami w czytaniu.

Szkolenie prezentuje główne przyczyny trudności dyslektycznych u dzieci, ich charakterystykę i najnowszą klasyfikację. Skupia się na praktycznych rozwiązaniach profilaktycznych i terapeutycznych w nauce czytania. Propozycje te uwzględniają potrzebę uczniów z dysleksją do wielozmysłowego utrwalania kształtu poznanych liter. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane praktyczne rozwiązania wprowadzania uczniów w świat liter, sylab, wyrazów, zdań i całych tekstów. Poznaj pomysły na sprawdzone w praktyce sensoryczne czytanie. Wszystkie rozwiązania można zastosować również u uczniów wymagających reedukacji w zakresie czytania. Jeśli Twoi uczniowie mają trudności z zapamiętaniem kształtu liter, syntezą głoskową/sylabową/ pamięcią wzrokową i słuchową w zakresie czytania – koniecznie dołącz do naszego spotkania. Zaprezentuję na nim sposoby zainteresowania uczniów nauką czytania i sposobami na wspomaganie ich w tych obszarach, które funkcjonują najsłabiej. Wykorzystamy przy ty aktywność, która podnosi motywację uczniów do nauki czytania czyli – zabawę!

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Czym jest dysleksja, jakie są jej możliwe przyczyny.
 2. Zaburzenia dyslektyczne w klasyfikacji ICD-11 i DSM-V
 3. Zaburzenia o charakterze wzrokowym i słuchowym w dysleksji.
 4. Ćwiczenia planowania motorycznego i orientacji w przestrzeni.
 5. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej.
 6. Polisensoryczne wprowadzenie w świat liter, sylab i wyrazów.
 7. Gry i zabawy rozwijające pamięć wzrokową i słuchową, kojarzenie dźwięków z obrazem graficznym, zabawy w czytanie na poziomie sylab, wyrazów, zdań i tekstów.

Korzyści:

 • Poznanie praktycznego warsztatu pracy nauczyciela-terapeuty z wieloletnim doświadczeniem.
 • Wykorzystanie gotowych materiałów do druku, przygotowanych w atrakcyjnej formie.
 • Poznanie podejścia polisensorycznego w terapii dzieci z trudnościami w czytaniu.

Materiały:

 • Prezentacja PDF z najważniejszymi informacjami prezentowanymi podczas szkolenia.
 • Bogate materiały gotowe do druku podzielone na te służące doskonaleniu analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej. Gry karciane, planszowe, bingo, ruletki, domina, wyszukiwanki, karty klamerkowe – wszystkie materiały z zestawami ćwiczeń dla dzieci – urozmaicające naukę, terapię i reedukację w zakresie czytania.
 • Gotowe materiały do druku w postaci dopasowywanek i książeczek aktywizujących, które zainteresują nawet najbardziej zniechęconego ucznia!

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 27 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 25 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 24 października 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 28 listopada 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 16 grudnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.)

  Prowadząca – Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/