Krok po kroku w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szkolenie on-line

Szkolenie dla nauczycieli, specjalistów pracujących w szkołach z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkolenie przygotowuje pracowników rad pedagogicznych do skutecznego wypełniania obowiązku przygotowania diagnozy funkcjonalnej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także zapewnienia mu optymalnych warunków pracy i rozwoju.  Szkolenie krok po kroku wprowadza nauczyciela do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – od momentu otrzymania orzeczenia, poprzez funkcjonalną diagnozę, stworzenie potrzebnych dokumentów, metody pracy, aż po ewaluację.

Cele szkolenia:

 •  zapoznanie uczestników z dostępnymi metodami diagnostycznymi,
 •  poznanie zasad pracy z dzieckiem ze spe w klasie mieszanej i na zajęciach rewalidacyjnych,
 • dobór form pracy adekwatnych do zdiagnozowanych zaburzeń i możliwości dziecka.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Diagnoza funkcjonalna a diagnoza pozytywna.
 2. Rola wielospecjalistycznego zespołu.
 3. Obserwacja pedagogiczna i inne narzędzia diagnostyczne.
 4. Wielospecjalistyczny profil funkcjonowania ucznia – krok po kroku.
 5. Dobór metod pracy i form dostosowań dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 6. Planowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w oparciu o wnioski z diagnozy.

Materiały szkoleniowe: Uczestnicy otrzymają: wzór IPET i WOPFU, test inteligencji wielorakiej, test dominującej percepcji.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 29 maja 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 4 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 24 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 11 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 22 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Varol (Wnęk) – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.