Współpraca nauczycieli z nauczycielem współorganizującym proces kształcenia – szkolenie on-line

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli. Celem tego szkolenia jest zapewnienie nauczycielom narzędzi i strategii niezbędnych do skutecznej współpracy z nauczycielem współorganizującym proces kształcenia. Program skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacji, planowania i koordynacji działań w celu efektywnego wspierania procesu nauczania i uczenia się.

💰
Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇
 

Program szkolenia:

 1. Sesja wprowadzająca.
 2. Prawny zakres praw i obowiązków nauczyciela i nauczyciela prowadzącego.
 3. Komunikacja i współpraca.
 4. Planowanie i koordynacja działań.
 5. Wspieranie różnorodności uczniów.
 6. Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje.
 7. Refleksja i dalsze działania.

Korzyści:

 • Zwiększona efektywność nauczania i uczenia się dzięki skutecznej współpracy.
 • Lepsza komunikacja między nauczycielami i nauczycielem współorganizującym proces kształcenia.
 • Umożliwienie dostosowania nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów.
 • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w trudnych sytuacjach.
 • Poprawa ogólnego klimatu i atmosfery pracy w szkole.
 • Wykorzystanie synergii w pracy zespołowej dla osiągania lepszych wyników edukacyjnych.

Materiały szkoleniowe: notatka pdf, test na uszy von Thuna.

Brak zaplanowanych szkoleń

Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Marcelina Varol (Wnęk) – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.